Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirto daugiabučių namų Gerosios Vilties g. 44, Viršuliškių g. 6, Viršuliškių g. 8, Justiniškių g. 27, Justiniškių g. 31, Justiniškių g. 33, Justiniškių g. 37, Justiniškių g. 39 administratoriaus administravimo terminas baigiasi 2018-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-01-24 iki 2018-02-13 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų Gerosios Vilties g. 44, Viršuliškių g. 6, Viršuliškių g. 8, Justiniškių g. 27, Justiniškių g. 31, Justiniškių g. 33, Justiniškių g. 37, Justiniškių g. 39 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2018-01-24 iki 2018-02-13 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų
Gerosios Vilties g. 44,
Viršuliškių g. 6,
Viršuliškių g. 8,
Justiniškių g. 27,
Justiniškių g. 31,
Justiniškių g. 33,
Justiniškių g. 37,
Justiniškių g. 39
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.