Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo.

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-07-24 iki 2018-08-13 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų
S. Stanevičiaus g. 110 ir 106, A. Šabaniausko g. 12, B. Dvariono g. 15 bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.