Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Dėl daugiabučio namo Eitminų g. 14 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Dėl daugiabučio namo Taikos g. 95 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus kartotinio pasirinkimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-03-30 iki 2018-04-19 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Eitminų g. 14 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo bei dėl daugiabučio namo Taikos g. 95 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus kartotinio pasirinkimo.