Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Dėl kartotinio daugiabučio namo Pilies g. 7, Pilies g. 12 (1094-0282-8019), Pilies g. 12 (1094-0282-8026), Pilies g. 36 (1094-0284-6017), Pilies g. 36 (1094-0284-6028), Pilies g. 36 (1094-0284-6040), Pilies g. 36 (1094-0284-6071), Piles g. 38, Pylimo g. 38 (1094-0308-4017), bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2017-11-10 iki 2017-11-30 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučio namo
Pilies g. 7,
Pilies g. 12 (1094-0282-8019),
Pilies g. 12 (1094-0282-8026),
Pilies g. 36 (1094-0284-6017),
Pilies g. 36 (1094-0284-6028),
Pilies g. 36 (1094-0284-6040),
Pilies g. 36 (1094-0284-6071),
Pilies g. 38,
Pylimo g. 38 (1094-0308-4017)
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2017-11-10 iki 2017-11-30 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Pilies g. 7, Pilies g. 12 (1094-0282-8019), Pilies g. 12 (1094-0282-8026), Pilies g. 36 (1094-0284-6017), Pilies g. 36 (1094-0284-6028), Pilies g. 36 (1094-0284-6040), Pilies g. 36 (1094-0284-6071), Pilies g. 38, Pylimo g. 38 (1094-0308-4017) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.