Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Dėl kartotinio daugiabučio namo Subačiaus g. 6 (1094-0364-8037), Subačiaus g. 6 (1094-0364-8048), Subačiaus g. 8 (1094-0365-0011), Subačiaus g. 10 (1094-0365-2039) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2017-11-10 iki 2017-11-30 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučio namo
Subačiaus g. 6 (1094-0364-8037),
Subačiaus g. 6 (1094-0364-8048),
Subačiaus g. 8 (1094-0365-0011),
Subačiaus g. 10 (1094-0365-2039)
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2017-11-10 iki 2017-11-30 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Subačiaus g. 6 (1094-0364-8037), Subačiaus g. 6 (1094-0364-8048), Subačiaus g. 8 (1094-0365-0011), Subačiaus g. 10 (1094-0365-2039) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.