Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų, esančių Karaliaučiaus g. 7A, 9, 13A, 5B, bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirtų daugiabučio namų, esančių Karaliaučiaus g. 7A, 9, 13A, 5B, administratorių administravimo terminas baigiasi 2017-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2017-10-17 iki 2017-11-06 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių Karaliaučiaus g. 7A, 9, 13A, 5B, bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2017-10-17 iki 2017-11-06 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių Karaliaučiaus g. 7A, 9, 13A, 5B, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.