Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų, esančių Vaitkaus g. 5, Lizdeikos g. 8, V. Grybo g. 30 bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirtų daugiabučių namų, esančių Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8037), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8048), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8026), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8015), Lizdeikos g. 8, V. Grybo 30 administratorių administravimo pratęsimo terminas baigiasi 2018-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-02-22 iki 2018-03-14 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8037), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8048), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8026), Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8015), Lizdeikos g. 8, V. Grybo g. 30 bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2018-02-22 iki 2018-03-14 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių
Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8037),
Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8048),
Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8026),
Vaitkaus g. 5 (1097-4009-8015),
Lizdeikos g. 8,
V. Grybo g. 30
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.