Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų Medeinos g. 41, Taikos g. 95 ir Justiniškių g. 146 bendrojo naudojimo objektų administratorių, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirtų daugiabučių namų Taikos g. 95 ir Justiniškių g. 146 administratorių administravimo terminas baigiasi 2018-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-02-06 iki 2018-02-26 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučių namų Medeinos g. 41, Taikos g. 95 ir Justiniškių g. 146 bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.

Atsižvelgdamas į tai, kad daugiabučio namo Medeinos g. 41 butų ir kitų patalpų savininkai nėra pasirinkę bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius nuo 2018-02-06 iki 2018-02-26 organizuoja šio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl šio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.