Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus keitimo / pasirinkimo (Savičiaus g. 12 (unikalus Nr. 1094-0347-4013), Senasalio g. 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 24, 24A, 24B, 24C ir 24D)

Savičiaus g. 12 (4013)_balsavimo pranešimas

Senasalio g. (10 namų)_kartotinis balsavimas