Dėl daugiabučio namo Antakalnio g. 20 administratoriaus skyrimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, organizavo daugiabučio namo Antakalnio g. 20 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo procedūrą.

Savivaldybė gavo 2017-10-21 gyventojų skundą/prašymą dėl surinktų ir gražintų balsavimo raštu biuletenių, galimai vykdant nusikalstamą veiką prieš namo patalpų savininkus.

Atsižvelgiant į namo gyventojų prašyme išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad Savivaldybės funkcijoms ir kompetencijai nėra priskirta vertinti ar buvo atlikta nusikalstama veika bei negali tinkamai įvertinti ar patalpų savininkų valia yra išreikšta tinkamai, visi dokumentai susiję su daugiabučio namo Antakalnio g. 20 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo procedūromis perduoti teisėsaugos institucijai.

Pažymime, kad daugiabučiame name Antakalnio g. 20 administratoriaus veiklą tęs UAB „Antakalnio būstas“ iki bus gautas išaiškinimas ir priimti atitinkami sprendimai.