Dėl daugiabučio namo Ažulaukės g. 7 ir Šilutės g. 12 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-07-05 iki 2018-07-25 organizuoja
balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Šilutės g. 12 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ir
kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Ažulaukės g. 7 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.