Dėl daugiabučio namo Rinktinės g. 51 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, organizavo daugiabučio namo Rinktinės g. 51 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo procedūrą.

Savivaldybės administracija 2018-02-12 gavo patalpų savininkų skundą/prašymą dėl surinktų ir gražintų balsavimo raštu biuletenių, galimai vykdant nusikalstamą veiką prieš namo patalpų savininkus.

Atsižvelgiant į namo patalpų savininkų prašyme išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad Savivaldybės administracijos funkcijoms ir kompetencijai nėra priskirta vertinti ar buvo vykdoma nusikalstama veika, todėl negali tinkamai įvertinti ar patalpų savininkų valia yra išreikšta tinkamai, visi dokumentai susiję su daugiabučio namo Rinktinės g. 51 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo procedūromis perduoti Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Pažymime, kad daugiabučiame name Rinktinės g. 51 administratoriaus veiklą tęs UAB „Žirmūnų būstas“ iki bus gautas išaiškinimas ir priimti atitinkami sprendimai.