Dėl daugiabučio namo Šv. Stepono g. 20, plane pažymėto 1A3p, bendrosios nuosavybės administratoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ keitimo pasirenkant kitą administratorių

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius atsižvelgdamas į tai, kad daugiabučio namo Šv. Stepono g. 20, plane pažymėto 1A3p, daugiau nei ¼ visų butų ir kitų patalpų savininkų pageidauja pakeisti esamą šio namo bendrosios nuosavybės administratorių UAB „Senamiesčio ūkis“ kitu administratoriumi, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-22 įsakymu Nr. 40-27 „Dėl pavedimo organizuoti asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką“, nuo 2015-03-23 iki 2015-04-07 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo Šv. Stepono g. 20 plane pažymėto 1A3p bendrosios nuosavybės administratoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ keitimo pasirenkant kitą administratorių.