Dėl daugiabučių namų Žemaitės g. 11 ir Šaltkalvių g. 66 administratoriaus skyrimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, organizavo daugiabučių namų Žemaitės g. 11 ir Šaltkalvių g. 66 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo procedūras.

Patikrinus sugrįžusius balsavimo raštu biuletenius nustatyta, kad daugiabučių namų Žemaitės g. 11 ir Šaltkalvių g. 66 dalis butų savininkų balsavo kelis kartus skirtingai išreikšdami savo nuomonę dėl pasirenkamo administratoriaus, todėl manytina, kad balsavimo raštu biuleteniai pasirašyti skirtingų asmenų klastojant parašus.

Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės funkcijoms ir kompetencijai nėra priskirta vertinti parašų autentiškumą ir ar buvo atlikta nusikalstama veika, daugiabučių namų Žemaitės g. 11 ir Šaltkalvių g. 66 balsavimo raštu balsavimo biuleteniai buvo perduoti įvertinti Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Pažymime, kad iki bus gautas atsakymas iš Prokuratūros daugiabučių namų Žemaitės g. 11 ir Šaltkalvių g. 66 bendrojo naudojimo objektų administravimo/priežiūros funkcijas vykdys esami administratoriai.