DĖL DUOMENŲ APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIUS ATASKAITŲ TEIKIMO

 

               Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijose esančių statinių naudotojai, savininkai arba sutarties pagrindu paskirti statinio techniniai prižiūrėtojai ir valdytojai, vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 30-2995/19 patvirtinto Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius ataskaitų teikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 2 punktu, privalo teikti Savivaldybės administracijai duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius ataskaitas (toliau – ataskaitos) kas dvejus kalendorinius metus (pradedant nuo 2020 metų) iki kovo 1 d.

Tvarkos aprašo tikslas – rinkti ir kaupti informaciją apie viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose esantį jiems statyti panaudotą asbesto turinčių gaminių bei vis dar esantį aplinkoje asbesto turinčių gaminių kiekį siekiant nustatyti tvarką, užtikrinančią saugų šių gaminių pašalinimą iš aplinkos ir tinkamą jų atliekų sutvarkymą.

Šis Tvarkos aprašas taikomas Savivaldybės teritorijoje esančių statinių savininkams, statinių naudotojams, valdytojams, Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui (toliau – Skyrius). Skyrius kaupia duomenis apie asbesto turinčius gaminius, pildo duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekio teikimo lentelę pagal statinių grupes ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka.

Savivaldybės teritorijoje esančių statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai ataskaitas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka kas 2 kalendorinius metus pradedant nuo 2020 metų) iki kovo 1 d. raštu (paštu ar el. paštu pastatai@vilnius.ltsavivaldybe@vilnius.lt) teikia Skyriui pagal Tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas formas.

Su Tvarkos aprašu galima susipažinti. Tvarkos aprašas

Visais su ataskaitų apie asbesto turinčius gaminius teikimo klausimais konsultuoja Skyriaus vyriausiasis specialistas Vilius Nalivaika tel. (8 5) 2112313, el. paštas vilius.nalivaika@vilnius.lt ir Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėjas Tauras Varenbergas tel. (8 5)   211 2412, el. pastas tauras.varenbergas@vilnius.lt.