Dėl kartotinio balsavimo pasirenkant gyvenamojo pastato Kedrų g. 6 bendrojo naudojimo objektų administratorių

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2016-04-21 iki 2016-05-12 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl gyvenamojo pastato Kedrų g. 6 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.