Dėl kartotinio balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirtų daugiabučių namų, esančių Kibirkšties g. 5, J. Tiškevičiaus g. 3, Kovo 11-osios g. 41, Kovo 11-osios g. 27, J. Tiškevičiaus g. 6, Paribio g. 35, Malonioji g. 16, Jaunimo skg. 7, administratorių administravimo pratęsimo terminas baigiasi 2018-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-03-09 iki 2018-03-29 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių Kibirkšties g. 5, J. Tiškevičiaus g. 3, Kovo 11-osios g. 41, Kovo 11-osios g. 27, J. Tiškevičiaus g. 6, Paribio g. 35, Malonioji g. 16, Jaunimo skg. 7, bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2018-03-09 iki 2018-03-29 organizuoja kartotinį balsavimą raštu dėl daugiabučių namų, esančių
Kibirkšties g. 5,
J. Tiškevičiaus g. 3,
Kovo 11-osios g. 41,
Kovo 11-osios g. 27,
J. Tiškevičiaus g. 6,
Paribio g. 35,
Malonioji g. 16,
Jaunimo skg. 7,
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.