Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo

Informuojame, kad Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“. Primename, kad pareiga užtikrinti vėliavų iškėlimo tvarkos laikymąsi nustatyta asmenims, atsakingiems už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą, tai yra daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams – administratoriams, daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir jungtinės veiklos sutartimis įgaliotiems asmenims. Daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai privalo vykdyti šį įstatymą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, įpareigojame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ vykdymą. Pažymime, kad valstybinė vėliava gali būti iškabinta anksčiau, nei šventinę dieną.