Dėl rangos darbų be projektavimo pirkimų per elektroninį įrankį „Elektroninių pirkimų centras“

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) informuoja, kad nuo 2017 m. liepos 14 d. elektroniniame įrankyje „Elektroninių pirkimų centras“ (https://epc.cpo.lt) pradės veikti rangos darbų be projektavimo pirkimo modelis, sudarysiantis galimybes subjektams, kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, įsigyti rangos darbus be projektavimo pagal jų įkeltą techninį darbo projektą.

Siekdami užtikrinti, kad daugiabučių namų bendrijos ir kiti subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. užbaigtų įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kuriems techninio darbo projektai jau parengti, ir neprarastų 5 proc. valstybės paramos skirtos šiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), šią informaciją paskelbiame tinklalapyje.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į CPO LT pirkimų vadovę Simoną Leonavičienę (el. p. [email protected] arba tel. 85 251 4405).