Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų maksimalių techninės priežiūros tarifų

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-11-21 sprendimu Nr. 1-1830 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus.

Maksimalūs techninės priežiūros tarifai buvo nustatyti vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir taikomi, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Vilniaus miesto savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Dokumentas susipažinimui