Dėl želdinių inventorizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje

Pažymime, kad UAB „Vilniaus planas“ darbuotojai, vykdydami Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą 2022 metais Vilniaus savivaldybės teritorijoje (Pašilaičių, Fabijoniškių ir dalyje Verkių seniūnijos) inventorizuoja želdinius ne miškų ūkio paskirties žemėje. Želdinių būklės vertinimas ir tvarkymo priemonių parinkimas atliekamas vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse (2008-01-08 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-5) pateikta želdinių vertinimo metodika. Inventorizuojami:

 1. Valstybinėje ir savivaldybių žemėje augantys želdiniai:
  • Savivaldybės duomenų bazėje visi sukaupti želdiniai;
  • Želdiniai aptikti lauko darbų metu, kurie nėra duomenų bazėje:
   • Nuo 12 cm skersmens 1,30 m. aukštyje;
   • Lianos, krūmai bei mažesnio skersmens naujai pasodinti želdiniai – aukštesni negu 1,5 m ir/arba apimantys daugiau negu 3 kv. m. plotą;
 1. Privačioje žemėje augantys želdiniai:

2.1. Saugotini želdiniai nuo 20 cm skersmens 1,30 m. aukštyje vadovaujantis nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miško ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo (2018-05-30 d. Aplinkos ministro nutarimas Nr. 521).

Inventorizacija pateikiama GIS duomenų bazėje, o viešinama: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas?zoom=6&x=582504.9876465312&y=6062880.621267859&vilniausVandenys=999!&miestoTvarkymas=999!22!24!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=

Kilus klausimams dėl inventorizacijos teisinio reglamentavimo ir /ar veiksmų suderinimo su Vilniaus miesto savivaldybe galite kreiptis šiais kontaktais:

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas: Vytautas Račkauskas, tel. +370 5 211 2427, el.p.: vytautas.rackauskas@vilnius.lt