Edukacinės erdvės Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ aplinkoje

2018 metais Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė vykdė Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“. Projekto vadovė Audronė Lenkauskienė, koordinatorė Irena Peciukonienė. Viena iš projekto veiklų – edukacinių erdvių kūrimas įstaigos aplinkoje ir didaktinės medžiagos, skirtos veikloms šiose erdvėse, parengimas.

Lauko edukacinės erdvės palankiausios eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti ir atrasti, padeda pažinti, suvokti, pamilti gamtą ir joje vykstančius procesus, atskleisti įvairiapusę žmogaus ir aplinkos sąveiką, priimti sprendimus ir būti už juos atsakingam. Vaikai įgyja ir tobulina praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti ir saugoti, mokosi rūpintis ir tvarkyti gamtos vertybes, rūpinasi aplinkos kokybe, puoselėja pagarbą gyvybei. Vaikų ugdymo(si) procesas tampa daug sėkmingesnis, kai jie aktyviai veikia patys. Net spalvingiausios knygelės, modernios mokymo bei lavinimo priemonės, informacinės technologijos, pasakojimai ar pažintinės televizijos laidos apie gamtą negali tiek duoti, kiek natūralus vaiko ir gamtos santykis: asmeniškai patirtas kraštovaizdžio grožio vaizdas, žolės ar ramunės  kvapas, rūgštynės lapo ar žemuogės skonis, drugelių plasnojimas, medžių lajų šnarėjimas ir t.t.

O. Monkevičienė (1991) teigia, kad vaikai gamtoje bus aktyvinami, jeigu: vaikams bus suteikta kuo daugiau įspūdžių ir emocinių išgyvenimų, skatindami juos ne tik stebėti ir matyti objektus, bet ir juos liesti, čiupinėti rankomis, pauostyti; vaikai bus vedami į tą pačią vietą įvairiais metų laikais ir tuo būdų jie tartum bus „pastumti“ pamatyti ar išgirsti kažką naujo, lyginti ir klasifikuoti stebimus gamtos objektus ir reiškinius; bus skiriama pakankamai laiko pokalbiams, jeigu bus išklausyti vaikų samprotavimai, bus žaidžiami lavinamieji ar muzikiniai žaidimai, dainuojamos daineles, minamos mįslės apie gamtą; vaikai bus skatinami jutimais įgytas žinias protingai taikyti praktinėje veikloje (darbas gamtos kampelyje, gėlyne ar darže, kai kurie rankų darbai) , tai žadina vaikų norą sužinoti kuo daugiau gamtos paslapčių, turtina kalbą, vidinį pasaulį, atskleidžia kūrybinius gebėjimus.

Džiugu, kad Vilniaus miesto savivaldybė inicijuoja aplinkosauginio ir ekologinio švietimo projektų įgyvendinimą, teikia konsultacijas kaip tobulinti šias veiklas. Šių projektų dėka sudarytos sąlygos lopšelio-darželio „Pušynėlis“ aplinkoje realizuoti edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo vaikų ugdymuisi idėjas praktikoje. Užsimezgė turininga ir prasminga lopšelio-darželio pedagogų ir Savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio specialistų partnerystė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ (A. Mickevičiaus g. 21), įsikūręs Žvėryno mikrorajone. Darželio lauko aplinkoje, atliepiant vaikų poreikius, yra įrengtos žaidimų aikštelės su sportiniais įrenginiais. Teritorijoje auga medžių ir krūmų: uosiai, liepos, eglės, tujos, alyvos, šermukšniai ir kt. Lauko teritorija nėra didelė, todėl naujų edukacinių erdvių sukūrimui išnaudotos visos įmanomos įstaigos aplinkos erdvės.

Projekto metu  sukurtos keturios žaliosios edukacinės erdvės gamtamokslinei vaikų patirčiai įgyti, gilinti ir plėtoti. Taip pat  įrengta atliekų rūšiavimo erdvė, kurioje  pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai ir komposto dėžė (kompostą vėliau planuojama naudoti atnaujinant dirvožemį edukacinėse erdvėse).

Supažindiname visuomenę su pedagogų jau pamėgtomis ir vaikų ugdymo(si) procese naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis. Apraše pristatomos edukacinės erdvės ir aptariama jose vykdoma vaikų ugdomoji veikla.

  1. „Augalai saugo ir moko“.
  2. „Budlėja – vabzdžių karalystė“.
  3. „Gamtinė laboratorija“.
  4. Atliekų rūšiavimo erdvė – konteineriai (popieriui, plastikui ir stiklui), komposto dėžė. Sliekai.

Plačiau apie sukurtas edukacines erdves: Edukacinių erdvių aprašai

Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai kviečia bendradarbiauti mūsų miesto gamtos labui. Dėl ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklų prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę el. paštu: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris