Ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklos 2017 metų sausio-balandžio mėnesiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio specialistų ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklos 2017 metų sausio-balandžio mėnesiais. Ekologinio švietimo veiklas kuruoja ir organizuoja ekologė dr. Ona Motiejūnaitė.

Organizuoti mokymai, konferencijos ir kiti renginiai:

• Šalies konferencija „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“. Moderatorius Vilniaus mero patarėjas Albertas Lakštauskas. Organizuota kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 2017-02-23. Vilniaus miesto savivaldybė. Dalyvavo Lietuvos savivaldybių administracijos vadovai, specialistai, kuruojantys edukacinių erdvių kūrimą ir funkcionavimą. 53 dalyviai. 8 pranešimai. Informacija internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencijoje-edukacines-erdves-svietimo-istaigose-pazinimo-kurybos-ir-vadybos-darna-diskutuota-ugdymosi-aplinkos-modernejimo-klausimais/

• Informacinis seminaras Visuomenės ekologinio švietimo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programų projektų rengimo klausimais. 2017-03-10. Vilniaus miesto savivaldybė, Kolegijos salė, 20 a.

• Žemės dienos minėjimas, Žemės vėliavos iškėlimas Europos aikštėje. 2017-03-17. Dalyvavo vaikai iš 5 švietimo įstaigų, jie pristatė menines kompozicijas. Sveikino dalyvius Vilniaus Meras Remigijus Šimašius, mero patarėjas Albertas Lakštauskas, Aplinkos ir energetikos komiteto pirmininkas Vaidas Kukarėnas. Viešosios tvarkos skyriaus ir Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai pravedė viktoriną, supažindino su pavasario pranašais. Informacija apie renginį internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vilniaus-miesto-savivaldybe-paskelbe-pasaulines-zemes-dienos-renginiu-pradzia/

• Konferencija „Visuomenės ekologinės savimonės ugdymas“. 2017-03-21. Vilniaus miesto savivaldybė. Informacija internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencija-visuomenes-ekologines-savimones-ugdymas-i/

• Seminaras „Edukacinės erdvės švietimo įstaigų ir miesto aplinkoje“. 2017-03-23. Vilniaus miesto savivaldybė. 26 dalyviai. Informacija internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/10961/

• Informacinis seminaras visuomenės ekologinio švietimo projektų paraiškų teikėjams. 2017-04-06. Savivaldybės Kolegijos salė. 4 val.

• Kovo 20 – gegužės 20 d. visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursas (paraiškų priėmimas, vertinimas, atranka, programų sudarymas ir tvirtinimas.

• Balandžio 21, 26 d., gegužės 3 d. organizuoti visuomenės ekologinio švietimo atrankos komisijos posėdžiai.

Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, pasitarimuose ir pan.

• Seminaras „Darnus judumas ir aplinkos kokybė“. 2017-01-24. Kaunas. Organizatoriai – Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (A121-1480/17(2.1.19-UK). Atstovavo O. Motiejūnaitė. Pažymėjimas Nr. 17/01-26

• Dalyvavimas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Mokslinės konsultacinės tarybos posėdyje. 2017-01-27. Atstovavo O. Motiejūnaitė. Įsakymas nr. A284E-33/17(3.4.72E-PD). Ataskaita A89-39/17(3.4.63-PD2).

• Žemės dienos minėjimas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje. Pažintinio leidinio „Aukštumala: praeitis, dabartis, svajonės“ pristatymas visuomenei. Dokumentinio filmo „Aukštumala atgyja“ premjera. 2017-03-20. Nacionalinis lankytojų centras, Antakalnio g. 25, Vilnius. Atstovavo O. Motiejūnaitė.

• Vilniaus apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalis „Laiškas Žemei“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai. L/d „Rūta“. 2017-03-20. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zemes-dienos-proga-vaiku-laiskai-zemei/ . Atstovavo O. Motiejūnaitė.

• Tarptautinė konferencija „Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, VU botanikos sodas. 2017-04-28. Atstovavo O. Motiejūnaitė. Apie renginį internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/lietuvos-gelininkai-konferencijoje-nagrinejo-grazios-ir-jaukios-aplinkos-kurimo-poreikius-tendencijas/

Bendradarbiavimas ekologinio švietimo klausimais su organizacijomis, ekspertinis darbas ir pan.

• Su PTO suderintas ekologinio švietimo priemonių planas 2017 metams. 2017-01-16. A51-1563/17(3.3.4.1-EM4). Atsakingas asmuo -ekologė O. Motiejūnaitė.

• Konkursas „Kita forma. Studentas“. 2017 m. vasario 1-8 d. Darbas vertinimo komisijoje, atstovavo ekologė O. Motiejūnaitė. Organizatoriai VšĮ „RV Agentūra“ ir Aplinkos ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė – projekto partneris.

• Paroda „Kita forma. Studentas“, dalyvavimas jos atidaryme, geriausių darbų autorių apdovanojimas. Atstovavo ekologė O. Motiejūnaitė. 2017-02-09. Technikos ir energetikos muziejus. Organizatoriai VšĮ „RV Agentūra“ ir Aplinkos ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė – projekto partneris. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konkurso-kita-forma-studentas-rezultatas-aplinkai-draugiski-gaminiai/

• Nacionalinis mokinių konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. 2017-02-25. Organizatoriai – LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Dalyvavimas ekspertų grupės darbe vertinant mokinių mokslinius tiriamuosius darbus. Atstovavo ekologė O. Motiejūnaitė.

Aplinkos apsaugos poskyrio ekologės Onos Motiejūnaitės parengti ir perskaityti pranešimai bei paskaitos visuomenei konferencijose, seminaruose, susitikimuose su bendruomenėmis:

Aplinkosauginio švietimo projektai Vilniaus miesto savivaldybėje. / Konferencija „Ekologinės kultūros ugdymas tautinėje mokykloje“ 2017-01-17. Žvėryno gimnazija. Organizatoriai LEU Technologijų ir technologinio ugdymo katedra ir Žvėryno gimnazija. 8 pranešimai. Diskusija.

Teminiai sodai. / Lietuvos radijas, laida „Sodai“. Ved. Arvydas Urba . 2017-02-03. 14-15 val. http://www.lrt.lt/radijas/anonsai/24243

Edukacinė erdvė – daugiadisciplinė erdvė aplinkos ir gyvenimo pažinimui. Bendraautorius Albertas Lakštauskas, Vilniaus miesto savivaldybė, mero patarėjas. / Konferencija „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“. 2017-02-23. Vilnius.

Ekologinio švietimo projektai – visuomenė ekologinės savimonės ugdymui. / 2017-03-10. Seminaras. Vilniaus miesto savivaldybė.

Pavasario pranašai. 2017-03-17. Žemės dienos minėjimo dalyviams.

• Ekologinio švietimo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programų įgyvendinimas. / Konferencija. 2017-03-21. Vilniaus miesto savivaldybė.

Edukacinių erdvių esmė, įvairovė ir dermė. / Seminaras. 2017-03-23. Vilniaus miesto savivaldybė.

• Sveikinimo žodis. Pranešimas „Nuostabus medžių pasaulis“. / Žemės dienai skirtas renginys „Medis – Žemės gyvybė“ Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje. 2017-03-28. Apie renginį internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zemes-dienai-skirtame-renginyje-mintys-apie-medzius/

• Ekologinio švietimo projektai – visuomenė ekologinės savimonės ugdymui. 2017-04-06. Seminaras. Vilniaus miesto savivaldybė.

• Sveikinimo žodis. Teminiai sodai. / Tarptautinė konferencija „Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, VU botanikos sodas. 2017-04-28.

Visuomenės informavimas ir konsultavimas aplinkosaugos, ekologinio švietimo klausimais vyksta visus metus, galima kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę:

elektroninis paštas: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt;

tel. 211 2461; mobilus telefonas: 8 618 63048

Turite idėjų, ieškote partnerių – kreipkitės!

Aplinkos apsaugos poskyris