Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Forest Investment“ biokuro katilinės Jočionių g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Forest Investment“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 8 5 2394930.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta – Biokuro katilinė Jočionių g.13, Vilnius.

Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-01 priimta atrankos išvada Nr. (28.1)-A4-2002 – biokuro katilinei Jočionių g. 13, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-01 raštu Nr. (28.1)-A4-2002 priimta galutinė Atrankos išvada dėl UAB „Forest Investment“ biokuro katilinės Jočionių g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo. Pagal Atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada

Informacija apie biokuro katilinės Jočionių g. Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Aplinkos apsaugos poskyris