Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas Dūkšto ąžuolyne

Kadaise ąžuolynai ošė visoje Lietuvoje. Mūsų protėviai gerbė ąžuolus, tikėjo nepaprastomis jų galiomis ir ciklišku gyvybės tęstinumu. Buvo tikima, kad medyje gyvena protėvių vėlės. Šis tikėjimas rūpestingai perduodamas iš kartos į kartą vis dar gyvas mūsų papročiuose. Mes iki šiol jaučiame didelę pagarbą ir prieraišumą medžiams, miškui. Svarbu, kad medžių reikšmę suprastų bei pagarbą jiems išsaugotų ir jaunoji karta. Ugdant

Šiandien ąžuolynai Lietuvoje užima tik apie 1,5 procento miškų. Dūkštų ąžuolynas tuo ir unikalus, kad yra vienas iš didžiausių ir seniausių natūralių iki šių dienų Lietuvoje išlikusių ąžuolynų. Jis užima net 302 ha plotą. Ąžuolų amžius 180 – 200 metų.

Todėl, įgyvendindami Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“, spalio 6 – 7 dienomis 4 klasių mokiniai išvyko į šį pasakiško grožio ąžuolyną. Ąžuolyne yra įrengtas pažintinis takas. Jis visas yra pritaikytas vaikams, neįgaliesiems (medinių lentų danga) , pagyvenusiems lankytojams, sudaryta galimybė eiti trumpesnes žiedines atkarpas. Palei pažintinį taką įrengti informaciniai stendai. Perskaitę juose pateiktą informaciją, mokiniai sužinojo apie biologinę seno miško įvairovę, miškininkų priešą – nedidelį vabalėlį žievėgraužį tipografą, susipažino su gamtinėmis Dūkštų ąžuolyno vertybėmis: ąžuolyne augančiais medžiais ir krūmais, retaisiais augalais, grybais ir kerpėmis, paslaptingaisiais šikšnosparniais, čia lizdus sukančiais paukščiais bei gyvenančiais gyvūnais.

Ąžuolyno pakraštyje stūkso didelis akmuo su iki šiol neperskaitytais rašmenimis. Vieta kurioje yra akmuo su ženklais panaši į senovėje pasirenkamas aukurų vietas. Aplink auga seni ąžuolai, greta pelkutė. Sakoma, kad krikščionybės laikais vakariniame akmens šone iškaltas lygiakraštis kryžius. Apie akmenį pasakojama, kad po juo buvo užkasti pinigai. Be turtų, manoma, šis akmuo turtingas ir galių. Tikima, kad jis padeda išsipildyti norams. Todėl ir mokiniai, norėdami pelnyti laimę ant akmens, paliko ne vieną pinigėlį.

Ąžuolyno pažintinis takas – turtinga žalioji edukacinė erdvė. Joje gamtamokslinę kompetenciją tobulinti gali įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės. Daug sužinoję apie ąžuolyne gyvenančius gyvūnus, paukščius, augančius augalus, pasidžiaugę tyru ąžuolyno oru, mokiniai pilni naujų jėgų ir energijos grįžo į mokyklą. Tokios žaliosios pamokos reikšmingos ugdant mokinių ekologinę savimonę ir padedant jiems pažinti, suprasti, pamilti savo kraštą, skatina norą saugoti ir puoselėti aplinką.

Parengta pagal Vilniaus inžinerijos licėjus 4 klasių mokinių ir mokytojų informaciją

Aplinkos apsaugos poskyris