Grigiškių vaikų dienos centras VšĮ „Grijos vaikai“ dalyvauja Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso vertinimo komisijos nariai lankėsi įstaigoje „Grijos vaikai“ ir susipažino su aplinkoje sukurtomis ir vaikų ugdymui naudojamomis žaliosiomis edukacinėmis erdvėmis.

Vaikų dienos centre „Grijos vaikai“ vyksta aplinkos pažinimo, saugojimo, tvarkymo veiklos, kurios apima ne tik įstaigos kiemą, bet ir įvairias Grigiškių vietas. Pasirinkta veiklos tematika – Augalų įvairovės svarba gamtosaugai ir jų pritaikymas artimoje aplinkoje. Vaikai iš sėklų daigina, sodina, prižiūri dekoratyvinius augalus ir daržoves, piešia, gamina keramikos gaminius, dekoracijas įvairioms progoms. Įstaigos teritorijoje vaikai prižiūri tris gėlynus. Tačiau dekoratyvinius augalus sodina ir Grigiškių gatvėse. Gėlines vaikai patys nuspalvino. Vaikai supažindinami su tvaria daržininkyste, tvariu gyvenimo būdu.

Žaliosios atliekos kompostuojamos, su vaikais aptariama kompostavimo ir atliekų rūšiavimo svarba. Iš antrinių žaliavų siuva sėdmaišius, gamina pieštukines, vazonėlius, dovanų dėžutes, vėjo varpelius iš senų raktų. Šalia gėlynų yra pojūčių takelis basakojams, kuris prieinamas visiems norintiems, apie jį informuoja spalvingas stendas.

Atliekami paukščių stebėjimai. Vaikai mėgsta pro žiūronus stebėti paukščių gyvenimą. Ant įstaigos stogo yra gandralizdis, tai draugystė su gandrais yra labai atsakinga. Vabzdžių gyvenimui stebėti iš gamtinės medžiagos pagamino vabzdžių namelį. Mokosi pažinti ir mikropasaulį. Tam yra mikroskopas su kamera – įdomu mikroskopinius grybus, žiedadulkes, smulkius vandens gyvūnus, dumblius stebėti kompiuterio ar televizoriaus ekrane, juos fotografuoti.

Pedagogai kartu su vaikais aktyviai dalyvauja talkose švarinant Grigiškių teritoriją. Prižiūri Vokės pakrantės atkarpą – vietoje šiukšlyno pasodino gėles. Rūpinasi pakrantėje augančia įspūdinga šimtamete pušimi. Rengia švietėjišką informaciją visuomenei (stendai, nuorodos ir pan.).

Nuo 2015 metų įstaigos bendruomenė vykdo projektą „Gamta – mūsų namai“. Aktyviai dalyvaujama įvairiuose miesto renginiuose, projektuose ir akcijose: „Ateities kraštovaizdis“, „Ančiukų takas“, „Aš už Lietuvą“, „Aplinka ir sveikata“, „Darom“, Europos atliekų mažinimo savaitė ir kt.

Įdomi ir prasminga veikla padeda vaikams tobulėti, pažinti aplinką, ugdo aplinkos saugojimo, gražinimo įgūdžius. Pedagogai džiaugiasi, kad jau suaugę buvusieji ugdytiniai mielai sugrįžta, prisideda prie veiklų. Prasminga pedagogų veikla suburia šeimas, aktyvina visą bendruomenę.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas 2021 m. birželio-lapkričio mėn. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris kartu su Vilniaus kolegija. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programą. Vilniaus miesto aplinkoje sukurtų ir visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos apsaugos įgūdžių ugdymą, vykdyti žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą. Dalyvauti konkurse buvo kviestos visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos. Antrame konkurso etape dalyvauja 14 švietimo įstaigų, naudojančių vaikų ugdymo procese žaliąsias edukacines erdves. Konkurso vertinimo komisija konkurse dalyvaujančių įstaigų žaliąsias edukacines erdves vertina nuo liepos 1 d. iki spalio 30 d.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris