Įgyvendinta 2021 metų Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programa

Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 30-1487/21

2021 metais vykdant Ekologinio švietimo programą įgyvendinta 10 projektų. Projektus vykdė 9 organizacijos: VšĮ Ekologinio švietimo centras, Vilniaus kolegija, Asociacija Lietuvos ornitologų draugija, VšĮ profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus, Asociacija Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, VšĮ RV agentūra, VšĮ „Atviros visuomenės forumas“, VšĮ „Bendra mintis“. Įgyvendinant projektus visuomenei pravesta per 200 mokymų (seminarų, paskaitų, praktikumų), organizuota 6 konferencijos, 17 ekskursijų (žygių) į gamtą, 3 konkursai, 3 parodos, 2 talkos, 14 kitų aplinkosauginių renginių. Pateikta Vilniaus miesto mokyklų, darželių-mokyklų bibliotekoms, atskiriems kitiems adresatams virš 400 „Žaliojo pasaulio“ kiekvieno tiražo numerių. Plačiai apie vykdomas aplinkosauginio švietimo veiklas visuomenė informuota savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“, kuriame paskelbta 21 publikacija ir 9 publikacijos tinklalapyje www.zpasaulis.lt.

Parengta leidinys –  Ona Motiejūnaitė, Gražina Palaitytė, Rimantė Kondratienė. Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus mokyklų aplinkoje. – Vilnius, 2021. 98 psl., iliustr. Parengta mokinių darbų knygelė „Vandens atsiradimo legendos“, 12 vnt. 40 puslapių.  Sukurti 7 video siužetai apie Vilniaus lopšelių-darželių žaliąsias edukacines erdves (https://tv.alfa.lt/eko-virusas/ekovirusas-zaliosios-edukacines-erdves-vilniaus-svietimo-istaigose/1058). Sukurtas  Elektroninis leidinys „Keliauk Vilniaus miesto gamtiniais takais“.

Pateikiama informacija apie vykdytus projektus: projektas, vykdytojas, vykdytos veiklos, jų rodikliai ir kt.

  1.  Aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ 2021+12+06_Projekto+publikaciju+savadas_Zaliasis+Pasaulis_ESC_Vilnius
  2. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas
  3. Gamtiniai takai Vilniaus mieste
  4. Gamtos kuprinė mažam ir dideliam
  5. Ar ilgam užteks vandens
  6. Tapk jaunuoju klimato pakto ambasadoriumi Vilniaus mieste

Miestų veiksmai siekiant švelninimo ir prisitaikymo_V

Šiltnamio efektas ir jo poveikis bioįvairovei ir miškams_IV

Oras ir klimatas ir energetika_II

Anglies pėdsakas ir antropogeninis poveikis_III

Klimato kaitos stebėjimas ir prisitaikymas_I

7. Kita forma. Draugų dirbtuvės

8. Gamtai draugiška mokykla

9. Ekovirusas – Vilnius

10. Susipažinimas su Žaliuoju Vilniumi

I paskaita

II paskaita

III paskaita

IV paskaita

Dėkojame visiems Ekologinio švietimo programos projektų vykdytojams.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo sritį kuruoja gamtos mokslų daktarė, docentė, aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė Ona Motiejūnaitė: [email protected].

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris