Įgyvendinta programa „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 2018 metų programos
„Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinimo
ataskaita

Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio mėn. 3 d. įsakymu Nr. 30-2575/18(2.1.1E-TD2)

2018 metais programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinta 19 projektų.

Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį mokyti ir mokytis gyventi darnoje su gamta, tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką.

Įgyvendinant projektus aplinkos apsaugos klausimais visuomenei organizuota: per 90 mokymų (kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos, pamokėlės, gamtos tyrimai ir kt.), kurių trukmė apie 550 val.; 11 konferencijų, 13 ekskursijų, 16 konkursų ir viktorinų, 20 parodų. Švietimo įstaigų aplinkoje kuriamos ir ugdymo procese naudojamos edukacinės erdvės. 2018 metais, vykdant projektų veiklas, švietimo įstaigų aplinkoje sukurta 30 žaliųjų edukacinių erdvių („Bitės“, „Budlėja – vabzdžių karalystė“, „Sveikatos traukinukas“, „Ramybės slėnis“, „Gamtos laiškų takas“, „Daržininko kertelė“, „Gamtinė laboratorija“, „Mes rūšiuojam“, „Žemaūgių augalų parkas“ ir kt., įsigyta mokymo priemonių veiklai šiose erdvėse vykdyti. Aplinkoje pasodinti augalai, kurie naudojami ugdymo(si) procese (lazdynas, šermukšnis, obelis, įvairių gėlių ir aromatinių prieskoninių augalų). Parengtos metodinės priemonės aplinkos apsaugos ir ekologinio švietimo veikloms organizuoti. Apie projektų veiklą parengti TV reportažai, išleisti leidiniai, paskelbti straipsniai spaudoje, veiklos plačiai aprašytos įvairių įstaigų interneto puslapiuose. Programos dalyviai sėkmingai tobulino gamtamokslinę kompetenciją, ugdėsi gamtojautą, geriau pažino Vilniaus aplinką, įgijo aplinkos tyrimo įgūdžių, mokėsi pažinti, įvardinti ir spręsti aplinkos problemas, surado patikimų partnerių aplinkosauginei veiklai vykdyti, sužinojo apie žiedinę ekonomiką, mokėsi tvarkyti atliekas, patyrė ne vieną atradimo gamtoje džiaugsmą. Šios aplinkosauginio švietimo programos projektų veiklų ir jų vykdytojų įvairovė plečiasi, aktyviai į veiklas įsijungia lopšelių–darželių bendruomenės, tačiau pasigendama mokyklų aktyvumo. Didėja ir lėšų poreikis šiai programai vykdyti, dėl jų trūkumo negalima įgyvendinti visų parengtų projektų ir į ekologinio švietimo veiklas įjungti dar daugiau savivaldybei pavaldžių įstaigų bendruomenių.

Eil.
nr.
Projekto pavadinimas Projekto vykdytojai Aplinkosauginio švietimo veiklos
(renginių temos, trukmė, datos, dalyviai ir kt.)
1. „Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje“

pagal 2018-09-10 sutartį Nr. A291-1509/18 (2.2.1.95-TD2)

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

 

Ugdomoji veikla

1. Mokinių tiriamoji veikla siekiant išsiaiškinti mokyklos aplinkoje esančius gamtinius ir kultūrinius objektus, surinkti apie juos medžiagą, paruošti aprašymus ir sudaryti jų išsidėstymo schemą (žemėlapį). Rugsėjis-spalis.

2. Mokinių tiriamoji veikla VU botanikos sodo Vingio skyriuje, naudojant parengtus tiriamosios veiklos aprašus ir įsigytą mini laboratoriją su sensoriais (duomenų surinkimo moduliais su sensoriais). 10 pamokų. 6 ir 8 klasių mokiniai. Spalis-lapkritis.

3. Aplinkos tiriamoji veikla naudojant projekto vykdymo metu sukurtą metodinę medžiagą. 2018-11-08. 4 val. Dalyviai 1003 mokiniai (pradinių klasių, 5-6 ir 7-8 klasių mokiniai), per 40 pedagogų, 69 tėvai ir miesto bendruomenių atstovai. Užduočių atlikimas trijuose maršrutuose pasirinktinai (surasti artimoje aplinkoje esančius gamtos ir kultūros objektus bei atsakyti į pateiktus klausimus). Dalyvių išmaniuosiuose telefonuose turėjo būti įdiegta QR kodo nuskaitymo programėlė (aplikacija). Atradus stulpelį su objekto pavadinimu nuskaitomas QR kodas ir klausimų – atsakymų lape parašomi atsakymai į pateiktus klausimus. Nugalėtojai apdovanoti baigiamojoje projekto konferencijoje.

Edukacinių erdvių kūrimas

Sudaryti 3 maršrutai, kuriais keliaujant supažindinama su 30 gamtos ir kultūros objektų: Jono Basanavičiaus progimnazijos artimų gamtinių ir kultūrinių objektų maršrutas Nr.1; Vingio parko ir Botanikos sodo gamtinių ir kultūrinių objektų maršrutas; Nr.2 Bendras maršrutas Nr.3. Prie objektų informacija pateikta specialiose lentelėse su QR kodais. Rugsėjis-lapkritis.

Konferencijos

Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje“. 2018-11-22. 2 val. Konferencijoje dalyvavo 86 mokiniai, mokytojai, projekto partneriai, svečiai.

Skaityti 5 pranešimai po 5-10 min, apdovanoti 2018-11-08 renginio nugalėtojai.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas.

1. Mokinių surinkta medžiaga apie artimoje aplinkoje esančius gamtinius ir kultūrinius objektus panaudota informacinėms lentelėms su QR kodais. Atspausta 30 tokių lentelių. Rugsėjis-lapkritis.

2. Parengti užduočių lapai keliaujantiems trimis maršrutais, kurių atspausdinta 1500 vnt. bei jų virtualus variantas patalpintas mokyklos internetinėje svetainėje www.basanaviciausprogimnazija.lt., Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenės svetainėje. Maršrutas Nr. 1 – 14 užduočių; Nr. 2 – 16; Nr. 3 – 30. Progimnazijos svetainėje patalpintas ir mokinių šiam projektui sukurtas logotipas. Rugsėjis-lapkritis.

3. Aplinkos tyrimų naudojant mini tyrimų laboratoriją aprašai. Aprašyti 7 tiriamieji darbai. Rugsėjis-lapkritis.

Patirties sklaida, partnerystė

Parengtais maršrutais ir žemėlapiais naudosis vietos bendruomenės nariai, miesto svečiai. VU Medicinos fakultetas žemėlapius pritaikys žmonių sveikatinimo reikmėms. Projektas paskatino bendradarbiauti VU medicinos fakulteto, VU botanikos sodo, Vilniaus Čiurlionio trikampio, UAB Hnit – Baltic, mokyklos bendruomenių nariai.

2. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“

pagal 2018-09-11 sutartį Nr. A291-1521/18(2.2.1.95-TD2) (2800 Eur).

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

 

Ugdomoji veikla

1. Seminaras „Bazinės aplinkosaugos žinios“. 2018-10-16. 29 dalyviai. 3 val. Suteiktos mokiniams žinios apie atliekų patekimą į aplinką, išteklių saugojimą ir aplinkosaugos pradmenimis, perteikti praktiniai įgūdžiai, kaip šias žinias perduoti kitiems, suburta savanorių grupė tolimesnių projekto veiklų vykdymui. Vilniaus Žirmūnų gimnazija.

2. Aplinkosaugos pamokėlės 4 kl. mokiniams. 6 val. E. Pliaterytės pradinė mokykla.

Konkursai

1. Konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2018“ 3-4 klasių Vilniaus miesto ir apskrities moksleiviams. 2018-11-22. 106 dalyviai. 17 komandų iš 17 mokyklų. Žirmūnų gimnazija. Jaunieji vilniečiai paskatinti susimąstyti apie aplinkai daromą žalą, keisti savo įpročius, tapti „žalesniais“. Prizinių vietų laimėtojams įteikti prizai skatinantys ir toliau domėtis aplinkosauga.

2. Konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2018“ 5-6 klasių Vilniaus miesto ir apskrities moksleiviams. 2018-11-23. 88 dalyviai. 15 komandų iš 12 mokyklų.

Jaunieji vilniečiai paskatinti susimąstyti apie aplinkai daromą žalą, keisti savo įpročius, tapti „žalesniais“. Prizinių vietų laimėtojams įteikti prizai skatinantys ir toliau domėtis aplinkosauga. Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“

3. Konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2018“ 7-8 klasių Vilniaus miesto ir apskrities moksleiviams. 2018-11-23. 42 dalyviai. 9 komandos iš 9 mokyklų.

Jaunieji vilniečiai paskatinti susimąstyti apie aplinkai daromą žalą, keisti savo įpročius, tapti „žalesniais“. Prizinių vietų laimėtojams įteikti prizai skatinantys ir toliau domėtis aplinkosauga. Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“

3. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1308/18 (2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“

 

Ugdomoji veikla

1. Moliūgo auginimo ir priežiūros pamokėlės edukacinėje erdvėje „Pojūčių kampelis.

2. Kūrybinis praktikumas „Sveikuolių moliūgų ir vaistinių augalų bičiulystė“ ,

kompozicijų kūrimas iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų.

Edukacinių erdvių kūrimas

2018 m. rugsėjo-spalio mėn. įstaigos aplinkoje sukurtos 3 edukacinės erdvės:

1. Pojūčių kampelis – stebiu, liečiu, uostau, ragauju. Pakeliamų lysvių įrengimas, jose sodinamos ir auginamos įvairios daržovės (moliūgai, pupelės, topinambai, česnakai ir t.t.). Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“

2. Sveikatos traukinukas. Vaistinių, prieskoninių, aromatinių augalų (rasakilos, čiobrelių, medetkų, raudonėlių, gelsvės, levandų, ramunėlių, mėtų ir t.t.) sodinimas ir auginimas, augalų tyrimai.

3. Vabalų viešbutis. Įrengiamas vabalų stebėjimui, pažinimui.

Konferencijos

Ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamoji konferencija „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2018“. 2018-11-16. 4 val. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Dalyvavo 157 dalyviai iš 67 įstaigų. Konferencijos metu 17 projekto dalyvių dalinosi gerąja projektine darbo patirtimi. Taip pat buvo peržiūrėta filmuota medžiaga, kurią atsiuntė oranžinio projekto dalyviai gyvenantys užsienyje: Norvegijos Oslo lituanistinė mokykla „Gintaras“ , Latvijos, Daugavpils city 9th special pre-school educational institution, Lenkijos, Przedszkole Nr 435 z oddziałami zamiejscowymi, Estijos, Tallinna Lasteaed Mesipuu ir Estijos, Tallinna Lasteaed Kajakas bei Australijos lituanistinė studija „Spindulys“.

Parodos

1. „Svečiuose pas Moliūgą“. Rugsėjis. Vilniaus lopšelio–darželio „Rūta“ bendruomenės rudens gėrybių paroda.

2. „Natūralus menas“. Spalis. Vilniaus lopšelio–darželio „Rūta“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda piešiant augaliniais dažais.

3. Foto nuotraukų „Sveikuolių moliūgų ir vaistinių augalų bičiulystė“ paroda, Vilniaus miesto švietimo įstaigų kūrybinių bendruomenės darbų nuotraukos, kuriant kompozicijas iš moliūgų ir vaistinių augalų.Lapkritis.

Talkos, akcijos

Aplinkosauginė akcija „Oranžinė šypsenos diena“. Vilniaus Vingio parkas. 2018-09-28. 4val. Dalyvavo daugiau nei 650 dalyvių iš 33 švietimo įstaigų. Atvyko svečiai iš Latvijos. Renginio metu, iš 300 užaugintų moliūgų, buvo sudėta saulėta oranžinė moliūgų šypsena, kuri skleidė žinią „Gerumas valdo pasaulį“. Vienas iš renginio uždavinių – skatinti žmones būti draugiškais aplinkai. Todėl, skelbėme „Švari ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas žmogus!” Visi dalyviai siekė ilgiausios skėčių eilės rekordo Lietuvoje. Nors skėčių rekordas nebuvo pasiektas, tačiau stebino skėčių gausa ir jų dekoravimo menas – Vingio parko žaliąją zoną apjuosė 708 skėčiai. Vyko dekoruotų skėčių paradas „Prikelkime skėtį antram gyvenimui“.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

Metodinė priemonė “Saulėto oranžinio traukinio kelionės kūrybinė stotelė”, skirta vaikų vaizduotės lavinimui, komunikacijos, meninės ir pažinimo kompetencijų plėtotei. Autoriai: Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“ dalyviai. Sudarė Rita Stulpinienė. Ekspertas Ona Motiejūnaitė. Tiražas 30 vnt.

2. Filmukas „Oranžinė diena 2018“. Elektroninis formatas.

Patirties sklaida

Apie aplinkosauginių švietimo projektų naudą Vilniaus miestui, bei vilniečiams pasakota LRT televizijoje, dalintasi gerąja projektinio darbo patirtimi skaitant pranešimus ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Latvijoje.

· Ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ edukacinė pamokėlė Lenkijos Respublikoje.

· Parengtas ir pristatytas žodinis pranešimas „Ekologinis ugdymas per projektinę veiklą: patirtys ir atradimai“ bei stendinis pranešimas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ tarptautiniame seminare „Vertybių aktualizavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir mokymo procese“, kuris vyko Latvijos Respublikoje, Daugpilio specialiojoje ikimokyklinėje įstaigoje Nr. 9.

· Žodinis pranešimas „Saulėto oranžinio traukinio kelionės gamtamokslinio ugdymo keliu patirtis“ Vilniaus miesto savivaldybės organizuotoje konferencijoje.

· Žodinis pranešimas „Ekologinės projektinės veiklos, sujungusios ir kitų šalių bendruomenes, įžvalgos“ bei stendinis pranešimas „Patirtinis vaikų ugdymas per projektinę veiklą“ tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje mokykloje“ 2018-01-25. Nr. V-34.

· Žodinis pranešimas „Ekologinis kūrybiškumas projektinėje veikloje“. Vilniaus miesto mokslinė-metodinė ekologinio švietimo konferencijoje „Ekologinio ugdymo geroji patirtis ir įžvalgos ateičiai. 2018-03-19. Nr. V-96.

· Žodinis pranešimas „Projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ geroji patirtis“ konferencijoje „Gamtamokslinio ugdymo geroji patirtis“. 2018-11-20. Nr. V-283.

· LRT+ televizijoje laidoje „Pradėk nuo savęs“ dalintasi projektinio darbo patirtimi bei aplinkosauginių švietimo projektų nauda Vilniaus miestui, bei vilniečiams. 2018-11–04. www.pradeknuosaves/TVveikla/Laidų archyvas

Straipsniai, informacija leidiniuose, internete:

Straipsniai, kuriuose paviešintas projektas:

· Savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ 2018 m. gruodžio 6 d.

· Savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ 2018 m. gegužės 3d. „Oranžinis traukinys: į kelią! “

· www.ikimokyklinis.lt. 2018-04-13 „Vėl prasideda plataus atgarsio sulaukęs projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

· Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2018-11- 30. „Ekologinio švietimo projekto konferencija“. http://www.svietimonaujienos.lt/ekologinio-svietimo-projektokonferencija/?fbclid=IwAR3KFGQsPj_0AQuEGUgFtWGAliC_Qiv7tefjg5agXaC0fVKI2bJlC_5IRCQ

4. „Mokomės gamtoje“ pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1303/18(2.2.1.95-TD2) Vilniaus Šilo mokykla

 

Ugdomoji veikla

1. Edukacinė veikla šiltnamyje: augalų augimo procesų tyrinėjimas ir stebėjimas įvairiose jų vystymosi stadijose, augalų priežiūra. Visą sezoną. Pažintinę veiklą vykdė 70 mokinių

2. Pažintiniai žygiai po Saulėtekio apylinkes stebėti miško augalijos ir gyvūnijos, pastebėti kas vyksta gamtoje. Rugsėjis-lapkritis. 140 mokinių keliavo pėsčiomis po artimiausias vietoves susipažinti su savo artimiausia gamtine aplinka, mokėsi saugiai joje elgtis. Žygiuose pėsčiomis po Saulėtekio apylinkes, vaikai stebėjo gamtą, miško augaliją ir gyvūniją, mokėsi atpažinti rastus pėdsakus. Susipažino su žymiomis vietovėmis savo artimiausioje aplinkoje.

3. Stebėjimai ir tyrinėjimai įrengtose edukacinėse erdvėse „Kas gyvena mūsų aplinkoje“. Gamtos pažinimo pamokos lauke, integruotos į kitus mokymosi dalykus. Rugsėjis.

4. Mokymai Lauko žaliojoje klasėje Anykščiuose „Kankorėžis”. 2018.09.30-2018.10.02. Mokiniai atliko gamtos pažinimo užduotis, menines kūrybines užduotis, keliavo į žygį, aplankė Anykščių apylinkes, dalyvavo edukacinėje duonos kepimo pamokoje, važiavo siauruku iš Anykščių į Troškūnus ir atgal, mokėsi plaukti baseine, vakarais mokėsi dainų ir šokių.

Pradinių klasių mokiniai mokėsi gamtoje, pažinti, tyrinėti, veikti, įgytas žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime.

5. Muzikinis festivalis „Ekologiniai liaudies žaidimai“. Vilniaus m. mokyklų mokiniai. Festivalis skirtas vaikų ekologinės savimonės ugdymui per muziką, kūrybą ir dainą. Konkursą organizuoja Vilniaus Šilo mokykla, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi gamtoje“. Renginyje dalyvavo Vilniaus Šilo mokyklos mokiniai, Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvinėlis” auklėtiniai bei Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono auklėtiniai. Vaikai demonstravo įvairius muzikinius pasirodymus, iliustruojančius žmogaus ir gamtos ryšį, kvietė visus kartu žaisti Lietuvių liaudies žaidimus.

6. Mokinių tiriamieji darbai augalų eksperimentiniame darželyje, kur vyksta gamtos pažinimas visais pojūčiais: stebiu, liečiu, uodžiu, ragauju. Gali stebėti augalų augimo ciklą. Erdvės pritaikytos taip, kad mokiniai turintys judėjimo negalią galėtų veikti lygiaverčiai su kitais. Augalams auginti įrengtos pakeltos lysvės, patogiai pasiekiamos privažiavus su neįgaliojo vežimėliu. Mokiniai natūralioje gamtinėje aplinkoje mokosi savarankiškai atrasti, o ne sekti tiesioginiais nurodymais. Ekologinis ugdymas ir gamtos pažinimas integruojami į kitus mokymosi dalykus.

Ekskursijos

1. Edukacinė išvyka į Sirvėtos regioninį parką. 18 mokinių. Ši, Švenčionių rajone esanti saugoma teritorija – tai unikalus ledynmečio reljefo atspindys. Teritorijoje įrengtas pažintinis mitologinių būtybių takas, aplinką puošia akiai neįprasti medžiai senoliai bei trykšta skaidrūs šaltiniai. Regėtus gamtovaizdžius papildė ir įdomus edukacinis užsiėmimas „Bitė ir žmogus”.

2. Edukacinė išvyka į VU Botanikos sodą: Mokomės pažinti augalus: lapai, žiedai, vaisiai“, „Gamtos žinutė mums“. Mokiniai susipažino su augalų įvairove, kūrė koliažus iš gamtinės medžiagos

Parodos

1. Mokinių darbų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“.

2. Mokinių darbų paroda „Kas gyvena šalia mūsų“. Spalis. 140 mokinių.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Vabzdžių viešbučio įrengimas

2. Pojūčių (ėjimo basomis) takelio įrengimas.

3. Edukacinių lauko erdvių pristatymas visai bendruomenei. Edukacinės erdvės buvo pristatytos visai bendruomenei, visi tėvai su savo vaikais gali naudotis įkurtomis erdvėmis.

Talkos, akcijos

1. „Pasodink gėlę“. Įsigyta žydinčių augalų, vaisinių krūmų. 70 mokinių su savo mokytojais mokėsi augalų sodinimo, priežiūros.

2. Bendruomenės jėgomis sutvarkyta apleista mokyklos teritorija, pritaikyta mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių edukacinei veiklai lauke

5. „Mes – gamtos dalis“ pagal 2018-09-11 sutartį Nr. A291-1517/18 (2.2.1.95-TD2) Vilniaus Lazdynų mokykla

 

Ugdomoji veikla

1. Diskusija Lazdynų bendruomenėje „Mes – gamtos dalis“. Rugsėjis. 4 val. 200 dalyvių. Aktualių ekologinių problemų Lazdynų mikrorajone išsiaiškinimas. Vilniaus Lazdynų mokykla.

2. Seminaras „Mano gyvenamoji aplinka“. 2018-09-21. 2 val. 40 dalyvių. Vilniaus Lazdynų mokykla.

3. Mokinių tiriamasis darbas „Lazdynų mikrorajono erdvės ekologija“ (dirvožemio tyrimai ir gyventojų apklausa). 09-10 mėn. 20 mokinių, 10 pedagogų. 10 val.

4. Seminaras „Gamtos dovanos“, kūryba naudojant gamtos medžiagas, augalų dažinių savybių tyrimas. Spalis. 3 val. 40 mokinių. Vilniaus Lazdynų mokykla. „Mes – gamtos dalis“.

Konferencijos

1. Lazdynų bendruomenės konferencija „Saugau gamtą“. 2018-10-12. 4 val. 50 žmonių. Vilniaus Lazdynų mokykla.

2. Vilniaus miesto mokslinė – metodinė konferencija „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. 2018-11-12. 6 val. 100 dalyvių. 11 pranešimų. Aptarta mokinių aplinkos tyrimo gebėjimų bei gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) būdų įvairovė; nagrinėta efektyviausių metodų taikymas ugdymo procese, skatinant visuomenę domėtis aplinkos būkle ir jos apsaugos problemomis, keisti vartotojišką gyvenimo būdą į aplinkai draugišką, dalintasi mokyklos teritorijos pritaikymo ugdymui(si) patirtimi. Vilniaus Lazdynų mokykla.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Lazdynų kolekcijos prie mokyklos priežiūra, naudojimas tyrimams. Pasodintas naujas lazdynas – veislė Sirena’, svogūninės gėlės. Rugsėjis-lapkritis. Vilniaus Lazdynų mokykla.

Konkursai

1. „Gamtos dovanos“. 20 mokinių pristatė savo darbus iš gamtinės žaliavos.

2. Konkursas „ 2018 metų Lazdynų medis “(paskelbtas Lazdynų seniūnijoje). Rugsėjis-spalis.

3. Konkursas „Augalai mokyklai“. Rugsėjis. 50 dalyvių (mokiniai ir jų tėvai, pedagogai). Geriausių darbų autoriai apdovanoti prizais. Lazdynų mokykla. „Mes – gamtos dalis“.

Paroda

1. „Mes mokomės iš gamtos“. Mokinių darbų paroda. Rugsėjis. Lazdynų mokykla. 2. Paroda „Rudens spalvos ir skonis“. Rugsėjis-spalis. Lazdynų mokykla.

3. „Antras daikto gimimas“. Mokinių darbų iš antrinių žaliavų paroda. Spalis. Lazdynų mokykla.

Talkos, akcijos

1. Akcija „Geri darbai Lietuvai“. 2018-10-24. 5 val. Lazdynų mikrorajonas. Tvarkoma Bukčių kapinaitės, Lazdynų miškas.

2. Vilniaus Lazdynų mokykloje buvo organizuota akcija „Padovanok augalą mokyklai!“. 2018-09-05. Gamtos mokslų metodinė grupė ragino prisidėti prie mokyklos teritorijos gražinimo, skatino puoselėti aplinką, plėtoti aplinkosaugos veiklas. Mokiniai, mokytojai, tėvai į mokyklą atsinešė įvairiausių augalų, kurie vėliau buvo pasodinti mokyklos erdvėse. Nutarta visiems kartu mokykloje kurti ir prižiūrėti patrauklius žaliuosius kampelius. Projektas „Mes – gamtos dalis“.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

Metodinis leidinys „Mokausi iš gamtos 2018“. 40 psl. 250 egz.

6. „Per pažinimą į darnią draugystę su gamta“

pagal 2018-08-31 sutartį Nr. A291-1475/18(2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvinėlis“

 

Ugdomoji veikla

1. „Medelio laiškas žmogui“. Metodinio leidinio pristatymas Pašilaičių ir Justiniškių pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams. 2018 rugsėjo 10 d. 2 val. 52 pedagogai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja – ekspertė Danutė Pučienė pristatė savo parengtą metodinį leidinį „Medelio laiškas žmogui” ir pasidalino pedagoginio darbo patirtimi. Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Lakštingala“ pedagogės pristatė pranešimą „Medžiai šalia mūsų“.

2. Seminaras „Medžiai šalia mūsų“ 2018 spalio 04 d. 3 val. 195 vaikų, 15 tėvų, 35 pedagogai. Profesorius Libertas Klimka vaizdžiai etnobotaniniu, etnologiniu aspektu aptarė miško, Lietuvoje augančių medžių reikšmę, žmonių pagarbą medžiams,. Medžiai nagrinėti taikomuoju, etnobotaniniu aspektais. Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvinėlis“

3. Pamokėlė gamtoje. Nerie regioninio parko gidas Saulius Pupininkas vaikams pravedė gamtos pažinimo pamokėlę, kurioje vaikai buvo mažaisiais gamtos tyrėjais ir įdomiai, interaktyviai ir nuotaikingai susipažino su Neries pakrančių miškų pasauliu. Žaidimų ir užduočių pagalba mokiniai susipažino su Karmazinų šilu bei jo gyventojais: šernais, bebrais, briedžiais, mėlynaisiais drugeliais ir kitais gamtos objektais. Neries RP. 2018-10-08. 3 val. 60 vaikų, 12 pedagogų.

4. Eko kūrybinės dirbtuvės „Eglute žaliuok visada“! 2018 lapkritis, Renginys skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei. Iš antrinių žaliavų buvo gaminami įvairūs dirbiniai, žaislai, per kūrybinę veiklą ugdome vaikų ekologinę savimonę ir mokome panaudoti antrines žaliavas. Vaikai pasakojo apie taupumą, gamtos išteklių tausojimą, aplinkos saugojimą saikingai ir atsakingai vartojant. Dalyvavo 25 įstaigų vaikai, apie 50 tėvų ir 120 pedagogų.

5. „Bičių gyvenimas“. Bičių avilio pristatymas. Bičių gyvenimo pažinimas žaidžiant; medingieji augalai. Vaikai susipažino su bitės kūno sandara, bičių šeimos sudėtimi ir gyvenimu, kuo bitės minta, kokie pavojai ir kokią naudą teikia bitės. Kur gyvena bitės, kaip vadinasi bičių namai. Kaip atkeliauja ant mūsų stalo medus, koks jis būna…Kiekviena grupė gavo dovanų edukacinį žaidimą „Bitės vystymasis“. Ugdytiniai grupėse galės prisiminti ir įtvirtinti gautas žinias žaisdami. Vaikai įdėmiai žiūrėjo edukacinį filmuką „Žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius“.

Konferencijos

1. „Gamtos apsuptyje semiuosi patirties“. Respublikinė konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 201-11-26. 26 d. 6 val. 72 dalyviai. 8 žodiniai pranešimai ir stendiniai. Konferencijoje nagrinėtos temos: lauko edukacinių erdvių naudojimo vaiko ugdymo procese galimybės; gamtos pažinimo technologijos ir jų taikymas, siekiant užtikrinti sėkmingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) procesą; jaunųjų gamtos tyrėjų ugdymas(is).

Ekskursijos, išvykos

1. Ekskursija į Dūkštų ąžuolyną. 2018-10-08. 4 val. 60 vaikų, 12 pedagogų. Vaikai susipažino su Neries regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir jų apsauga. Eidami palei Nerį, apžiūrėjo vietą, kurioje rudenį neršia iš Baltijos jūros atplaukusios lašišos, aptarė kodėl ir kaip jas reikia saugoti, apžiūrėjo kur peri itin įdomūs paukščiai didieji dančiasnapiai bei gyvena paslaptingi naktiniai gyvūnai – šikšnosparniai. Vaikams buvo labai smagu apkabinti didelį storą ilgametį ąžuolą, kuriame įėjus į vidų galima pamatyti dangų.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Bičių edukacinės erdvės įkūrimas. Bičių avilio įrengimas, bitininkystės priemonių įsigijimas, metodinės medžiagos rengimas. Rugsėjo-spalio mėn. Darželio bendruomenė.

Parodos

1. Paroda „Eglute žaliuok visada“! 2018 m. lapkritis. Šia veikla skatinama vengti atliekų susidarymo, daiktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų naudojimo laiką, atsakingai vartoti, puoselėti gamtą. Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, jų pedagogai, tėveliai – 25 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų atstovai, parodoje eksponuojama 120 darbų.

Konkursai

1. „Eglute žaliuok visada“! 2018 m. lapkritis. Pateikta 120 darbų, kurių kūrėjai buvo 25 įstaigų atstovai. Visi eksponatai sukurti iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų. Nugalėtojai (1-3 vietų) apdovanoti keliose kategorijose: „Eglutė“, „Eglutės žaisliukas“. Nominuoti paskatinamąsias vietas pelnę darbų kūrėjai.

Talkos, akcijos

1. Akcija „Pasodinkim obelėlę“ 2018-09-05. 1 val. 230 vaikų, 60 pedagogų ir tėvelių. Akcija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -mečiui. Darželio teritorijoje pasodinta obelis „Auksis“. Vaikai mokėsi kaip pasodinti medelį, šoko ratelį „Obuoliukai“, diskutavo apie vaisių naudą žmogui, minė mįsles, deklamavo eiles apie obelėlę, dalyvavo viktorinoje „Medžiai aplink mus“, klausėsi pasakos „Paliegusi obelis“.

7. „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“

pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1305/18(2.2.1.95-TD2)

Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“

 

Ugdomoji veikla

1. Tarptautinė gamtos eksperimentų savaitė. Rugsėjis. Dalyvavo 70 įstaigų iš Lietuvos ir 3 iš užsienio (Airija, Belgija, Baltarusija). Kiekvienas bandymas ar eksperimentas skatina vaiką pažinti, atrasti, tyrinėti, stebėti, domėtis, aiškintis gamtoje vyksiančius procesus.

2. Pamokėlės edukacinėje erdvėje „Lietuviškų augalų sodas“. Rugsėjis-spalis. Apie 120 vaikų.

3. „Gamtos vaikai“. Proto mūšis Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. 2018-11-28. 2 val. 30 dalyvių (komandose po 6 vaikus iš 5 įstaigų). Prieš proto mūšį buvo parengta ir išdalinta metodinė medžiaga pagal pagrindines temas: paukščiai, augalai, rūšiavimas, grybai, vabalai ir kt. Vaikai turėjo laiko pasiruošti, puikią galimybę pakartoti jau turimas žinias apie gamtą bei įgyti naujų. Vaikai varžėsi dėl „Gamtos vaiko” titulo atsakinėdami į klausimus iš anksčiau žinomų temų. Vaikai smagiai ir prasmingai leido laiką atlikdami praktines užduotis, žaisdami įvairius žaidimus gamtos tema, taipogi turėjo smagią edukaciją, kurią vaikams organizavo gamtininkas. Šia patrauklia vaikams veiklos forma sužadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdoma vaikų ekologinė savimonė ir kultūra.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Žemaūgių augalų parko įkūrimas įstaigos teritorijoje. Rugsėjis-spalis. 5 edukacinių skulptūrų sukūrimas. Apie 60 val. Vaikai geriausiai pažįsta aplinką naudojant simbolius bei personažus, tuo tikslu parke įrengiamos lopšelio-darželio grupių pavadinimams analogiškos skulptūros susijusios su gyvūnija (žvirblis, varlė, skruzdėlė, pelėda, drugelis, boružė, voverė, bitė, ežys, žiogas, kačiukas, kiškis). Visos skulptūros turi edukacinę vertę, kadangi vaikams tinkama forma parengti informaciniai stendai apie gyvūno savitumą, jo gyvenimo būdą, bei pagamintos priemonės leidžiančios praktiškai išbandyti stenduose esančią informaciją. Miesto gyventojai lankydamiesi Vilniaus l/d „Justinukas“ teritorijoje įkurtame žemaūgių augalų parke turės galimybę įgyti žinių apie gamtą ir jos saugojimą per praktinę, pažintinę veiklą bei praturtins savo patirtį naujais įspūdžiais ir išgyvenimais. Lankytojai bei bendruomenės nariai matydami panaudotas antrines žaliavas turtins žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo galimybes, siekiant puoselėti miesto švarą.

2. Žemaūgių augalų parko atidarymas. 2018-10-25. 2 val. dalyvavo kaimyninių lopšelių-darželių ir mokyklų ugdytiniai su pedagogais. Vaikai pasiskirstė į tris komandas: žaliuosius, mėlynuosiu ir geltonuosius. Komandos turėjo vieną bendrą užduotį, atpažinti gyvūnus/augalus ir sudėti juos žemėlapyje, vaikai atsakinėjo labai greitai ir tiksliai, renginiui vadovavo Raudonkepuraitė ir medžiotojas. Visi kartu pasodino dar vieną augalą – šermukšnį.

3. Lietuviškų augalų sodas. Rugsėjis-spalis. Tikslas – suteikti vaikams galimybę pažinti Lietuvos florą, ją tyrinėti, analizuoti, lyginti. Vaikai galės stebėti augalų augimo procesą, išvaizdą, savybes. Sode vaikai tyrinės linus, kviečius, rugius, grikius ir kitus augalus. Jame įrengtos informacinės ir pojūčių lentelės. Sode lankosi ir kitų įstaigų ugdytiniai.

Ekskursijos, išvykos

1. „Saugomos teritorijos. Kelionė gyvenimo ratu, atspindinti gamtos ritmą ir cikliškumą“. Saugomų teritorijų lankytojų centras. 2018-11-07. 3 val. 17 vaikų. 2018-11-14. 3 val. 20 vaikų.

2. „Aviečių ūkis“. 2018-09-24. 5 val. 24 vaikai.

3. „Gražiausi sodo žiedai ir jų paslaptys“. VU botanikos sodas. 2018-09-19. 3 val. 17 vaikų.

4. „Pasimatuok eigulio kepurę“. 2018-09-17. Žygis Antakalnio kraštovaizdžio draustinyje. 3 val. Dalyviai Vilniaus lopšelių-darželių „Justinukas“ (16 vaikų) ir „Žolynas“ (18) ugdytiniai.

5. „Pasimatuok eigulio kepurę“. 2018-09-26. Žygis Nemenčinės miške. 3 val. Dalyviai Vilniaus lopšelių-darželių Nemenčinės (17 vaikų) ir „Justinukas“ (20) ugdytiniai. Orientacinis žygis miške – puikus būdas sudominti vaikus gamta, parodyti ir padėti geriau pažinti natūraliai miške augančius augalus bei atskleisti viso miško gyvenimą. Žygio metu vaikai pamatys, atkreips dėmesį į mūsų įprastų aplinkai medžių ir krūmų įvairovę, sužinos apie miško reikšmę kraštovaizdžiui. Vaikams tai įdomi ir turtinga kelionė klaidžiais miško takais, susitikimas su paukščiais ir žvėrimis pažįstant jų pėdsakus.

Konferencijos

Projekto „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“ baigiamasis renginys – konferencija. 2018-12-04. 3 val. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“. Renginio metu pristatytos ir apibendrintos įvykdytos veiklos, apdovanoti piešinių konkurso „Kai sirpsta šermukšniai“ prizininkai, kartu atlikti gamtos tyrinėjimai, dalintasi įžvalgomis ir vaikų šypsenomis.

Konkursai

„Kai sirpsta šermukšniai“. Šermukšnių fotografavimas. Rugsėjis-spalis. Gauta 86 darbai iš 31 ugdymo įstaigos. Yra daug šermukšnio rūšių, tačiau dauguma pažįsta tik paprastąjį šermukšnį, todėl šio nuotraukų konkurso tikslas skatinti grožėtis Lietuvos gamta fiksuojant šermukšnių įvairovę bei grožį. Aptariant parodos nuotraukas vaikai galėjo įsitikinti kokia didžiulė yra šermukšnių rūšių įvairovė, sužinoti nuostabiųjų uogų vertę bei naudą, klausytis padavimų ir pasakojimų apie šermukšnį. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“.

Parodos

„Kai sirpsta šermukšniai“. Spalio 30-lapkričio 16 d. Vilniaus mokytojų namai. Lapkričio 18-30 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinyje. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Sukurti 3 edukaciniai žaidimai „Sensoriniai žemės gyventojai“ (kirmėlė, skruzdėlė, sraigė). Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“.

2. Parengtas leidinys „Gamtos eksperimentai“. Rankraštis. PDF. 88 psl. Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“. „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“.

8. „Aš vaikelį vedu – ekologiniu keliu“ pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1304/18(2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

 

Ugdomoji veikla

1. Aplinkos pažinimo pamokėlės vaikams edukacinėse erdvėse. 3 pamokėlės po 1 val. 60 vaikų.

2. Seminaras praktikumas Vilniaus miesto pedagogams „Gamta mums paruošė natūralių edukacinių priemonių“. 2018-09-13. 4 val., 30 pedagogų.

3. Floristinių koliažų kūrimas grupėse. 6 val.

4. Kūrybinės dirbtuvės „Ką kuriu, su tuo žaidžiu“ (daiktų antras gyvenimas). 2018-11-17. 6 val.

5. Ekologinio švietimo savaitė: rudenėlio šventė, kūrybinės dirbtuvės, skrybėlių madų šou „Ekologiška skrybėlaitė“ (pagamintų iš gamtinių, antrinių žaliavų). Lapkritis. 200 vaikų, 150 pedagogų, tėvų. 30 val.

6. „Rūšiuok šiukšles – gelbėk žemę“. Lapkričio mėnesį darželio vaikai su auklėtojomis kūrė plakatus, kuriais bandė atkreipti tėvų dėmesį į šiukšlių rūšiavimo svarbą ir švarios aplinkos palaikymą. 6 val.

Edukacinių erdvių kūrimas

Sukurtos 3 edukacinės lauko erdvės vaikų ugdymui(si).

1. Ekologinio ugdymo edukacinė erdvė „Auginu, stebiu, mokausi“.

2. Gamtamokslinio vaikų ugdymo(si) edukacinė erdvė „Nuo obuolio iki obels“, auginu, stebiu.

3. Racionalaus gamtos naudojimo edukacinė erdvė „Daržovių lysvė“, skirta vaikų eksperimentams, mikropasaulio pro mikroskopą stebėjimams, fotografavimui bei tyrinėjimui, gamtos gyvenimo pažinimui, pagarbos gyvybei ugdymui.

Parodos

1. Floristinių koliažų nuotraukų paroda. 2 sav. Vilniaus miesto savivaldybė. 50 vaikų, 26 pedagogai ir tėvai. Parodos atidarymas 2018-10-01 skirtas Pasaulinei natūralios aplinkos dienai.

2. Floristinių koliažų nuotraukų paroda Justiniškių seniūnijoje. Spalio mėn.

3. Paroda „Ką kuriu, su tuo žaidžiu“ (daiktų antras gyvenimas), skirta Europos atliekų mažinimo savaitei. Lapkričio 19-25 d.

Konkursai

1. „Ką kuriu, su tuo žaidžiu“ (daiktų antras gyvenimas), skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei. Lapkričio 19-25 d.

Ekskursijos, išvykos

1. Ekskursija „Gamtos žinutė mums“ po Vilniaus miestą ir VU botanikos sodą. Tikslas – padėti vaikams geriau pažinti Vilniaus miesto aplinką, skatinti juos ją saugoti ir globoti. Ugdomi vaikų pažinimo, meninės ir komunikacijos kompetencijos. 2018-09-11. 3 val. 50 vaikų.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Parengta „Lauko žalioji knyga“ gamtos objektams lysvėje apibūdinti. Prie pasodintų darželio teritorijoje augalų parengta informacija apie juos (augalo pavadinimo kortelė ir pan.). 33 psl., PDF formatu. 20 pedagogų.

Talkos, akcijos

1. Talka. Sutvarkyta teritorija įstaigos aplinkoje. Visa įstaigos bendruomenė.

Patirties sklaida

1. Pranešimas Respublikinėje metodinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo konferencijoje „Gamtos apsuptyje semiuosi patirties“ 2018-11-26

2. Interneto puslapiuose: www.pelene.vilnius.lm.lt

www.facebook.com

 

9. „Žaliam takely – žalia stotelė“ pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1302/18(2.2.1.95-TD2) Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

 

 

Ugdomoji veikla

1. Tiriu aplinką. Žygiai į artimiausią parkelį tikslu atlikti pažintines, darbines ir kūrybines užduotis. 2018 m. rugsėjo IV savaitė, 24,25,27,28 d. 5 vaikų grupės po 1 val.. Dalyviai – įstaigos vaikai (110), pedagogai. Tirta aplinka, sukurtos “Elgesio gamtoje taisyklės”. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“.

2. Pamokėlė „Rūšiuok“. Lektorius įmonės „Ecoservice“ vadovas. 2018-10-10. 1 val. 20 dalyvių.

3. Tyrimas „Medžių žievės raštai “. 2018-10-11. 1 val. 23 vaikai.

4. Tyrimas „Taršai – ne“. Suaugusieji kartu su vaikais pastebėję prišiukšlintas vietas, aptarė su vaikais gamtos teršimo padarinius, užfiksavo nuotraukose, siuntė į grupių elektroninius paštus. Rugsėjis. Gauta 193 nuotraukos, iš kurių geriausios atrinktos parodai. 40 dalyvių.

2. Ornitologo G. Petkaus paskaita „Inkilų gyventojai“. 2018-10-17. 3 val.

Dalyviai – įstaigos vaikai, pedagogai, tėvai.

3. Paukščių stebėjimas teritorijoje. Vadovas – G. Petkus. 2018-10-17. 3 val. Dalyviai – įstaigos vaikai, pedagogai, tėvai.

4. Aplinkos stebėjimai ir tyrinėjimai įstaigos teritorijoje. Rugsėjis-lapkritis. Apie 200 įstaigos vaikų. Vaikų darbai, pedagogų refleksijos, nuotraukos foto medžiaga apibendrinta metodinėje priemonėje „Mažojo gamtininko užrašai“.

5. Žaisdamas mokausi. Žaisti pažintiniai žaidimai gamtoje ir kūrybiniai žaidimai su gamtine medžiaga. Rugsėjis-lapkritis. Dalyvavo apie 220 įstaigos vaikų.

6. Pažintinės veiklos su vaikais ekologinio tako stotelėse. Rugsėjis-lapkritis. Dalyvavo 200 įstaigos vaikų.

7. Daržininkystės pamokėlės. Rugsėjis-lapkritis. 120 vaikų. 15 pedagogų.

8. Žaliosios paskaitėlės. „Gyvybės medis“. paskaitėlę vedė „Smalsučių“ grupės vaikai (23) ir pedagogai, meninio ugdymo pedagogė. 2018-10-25. 2 val. Dalyvavo 150 vaikų ir pedagogų.

9. Spektakliukas „Vilkas – niekadėjas. 2018-11-13. 2018-11-20. Per 300 dalyvių.

10. Autorinis žurnalistės, etnologės, tautosakininkės Gražinos Kadžytės seminaras „Tautosaka apie gamtos pažinimą ir protingą gyvenseną“. 2018-11-22. 6 val. Dalyvius sveikino įstaigos moterų ansamblio „Svaja“ kolektyvas ir mažieji įstaigos dainorėliai – vaikai. Apie 50 dalyvių.

Edukacinių erdvių kūrimas

Įrengta edukacinė erdvė vaikams „Pojūčių takas“ vidiniame įstaigos kiemely.

Konferencijos

Konferencija ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Gamtamokslinio ugdymo integravimas ikimokykliniame amžiuje – teisingas vertybinių nuostatų formavimas“. 2018-11-30. Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“. 4 val. 40 dalyvių. 7 žodiniai pranešimai, 5 stendiniai pranešimai.

Ekskursijos, išvykos

1. Kairėnų botanikos sodas. Vaikai susitiko su botanikos sodo specialistais G. Jurkevičiene ir R. Ryliškiene, dalyvavo jų parengtose edukacinėse veiklose „Gražiausi sodo žiedai“ ir „Gamtos žinutė mums“. 2018-09-18. 2 val. 36 vaikai, 6 pedagogai. Vaikai kaupė ir sistemino žinias apie augalus, išgyveno emocinio pasitenkinimo jausmus.

2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gamtinio ugdymo skyrius. 2 dalių programa tema „Ūkio gyvūnai“, programos vadovė S. Jonceva. 2018-09-20. 110 vaikų, 12 pedagogų.

3. Išvyka į atliekų rūšiavimo įmonę. 2018-10-10. 18 vaikų, 3 pedagogai.

Konkursai, viktorinos

Viktorina „Medžio kelionė per keturis metų laikus“. 2018-11-14. 2 val. Dalyvavo Pašilaičių mikrorajono darželių vaikai, pedagogai (4 komandos po 5 vaikus).

Parodos

1. „ Rudens pokštai“. Eksponuota vaikų sukurtos 98 kompozicijos iš gamtinės medžiagos. Spalio 8-15 d.

2. „Taršai – ne“. Spalio 29-31 d. įstaigos aplinkoje. Lapkričio 14-21 Trakų rajono Onuškio darželyje. Lapkričio 20 d. paroda pristatyta ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos dalyviams.

3. „Mažojo gamtininko užrašai“. 2018 m. lapkričio 12-16 d. Eksponuota vaikų tiriamieji darbeliai gamtoje, daržininkystės, darbinės veiklos refleksijos, kūrybiniai darbai.

4. „Antras daiktų gyvenimas“. Europos atliekų mažinimo savaitės renginys. Lapkričio 17-25. Eksponuota 132 gaminiai.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Metodinėje priemonė „Mažojo gamtininko užrašai“. Rankraštis. 30 vnt.

2. Metodinė medžiaga „Vaikų žaidimai gamtoje“. Rankraštis. 10 vaikų grupių pažintinės veiklos gamtoje apibendrinimas.

3. Metodinės medžiagos apie vaikų pažintinę veiklą ekologiniame take rinkinys. „Žaliasis laikraštis“. Rankraštis. 12 vnt.

4. Metodinė medžiaga „Jaunasis daržininkas“. Rankraštis. 5 vnt. Daržininkystės, darbinės veiklos refleksijos, kūrybiniai darbai.

10. „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“ pagal 2018-09-10 sutartį Nr. A291-1512/18(2.2.1.95-TD2) Vilniaus kolegija

 

Ugdomoji veikla

1. Atvirų durų diena Lietuvos retų ir saugomų augalų kolekcijoje, mokymai vaikams ir mokiniams, seminaras pedagogams „Aplinkos bioindikaciniai tyrimo metodai ir patyriminis ugdymasis. Mikropasaulis“, kūrybinis darbas – dažymas augaliniais dažais.2018-09-03. 4 val. per 50 dalyvių. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Su darželinukais veikla buvo filmuojama ir rodoma per TV LRT plius kanalu 2018-10-07 https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013703746/pradek-nuo-saves . Projektas „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

2. Seminaras pedagogams „Gamtos tyrimai švietimo įstaigoje ugdant asmens gamtamokslinę kompetenciją. Medžiai milžinai. Ką jaučia augalai?“, dalijimasis gerąja patirtimi.2018-09-27. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto augynas, laboratorija. 4 val. 46 pedagogai. Susitikimas su VU Gyvybės mokslų centro Neurobiologijos ir biofizikos katedros dr. doc. Vilma Kisnieriene, tema „Ar jaučia augalai, kaip jie bendrauja?”. Aromatinių augalų naudojimas arbatų gamybai. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projektas „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

3. Seminaras pedagogams ir mokiniams, skirtas Pasaulinei gyvūnijos dienai. 2018-10-04. 4 val. 25 dalyviai. Susitikimas su gamtos tyrėjais, dalijimasis gerąja patirtimi globojant gyvūnus. Augalai ir gyvūnai (augalai pavadinti gyvūnų vardais: nuo šunažolės, šunramunio ar vilkauogės iki vilkžvelgės, varnakojės, vilklamsčio, varnarūtės, papūgmedžio, ožūnio, ožiarūčio ir dar daug kitų). Seminare buvo pasidalinta gerąja patirtimi globojant gyvūnus, dalyviai aplankė Vilniaus gyvūnų prieglaudą „Lesė“, susitiko su jos darbuotojais ir jų globotiniais. Pedagogai su Vilniaus kolegijos „VikoFlora“ dekoratyvinių augalų želdinimo centro vadovu Tomu Čižoku ir vyr. specialiste Alina Rokiene iš gamtinės žaliavos gamino gyvūnus. Dalyvius sužavėjo miskanto ir vilnotosios notros švelnumas. Iš aromatinių augalų pačių paruošta arbata buvo išties kvapi. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projektas „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

4. Seminaras pedagogams „Žaliosios edukacinės erdvės ir jų naudojimas aplinkosauginiame ugdyme“, dalijimasis Lietuvos ir užsienio specialistų gerąja patirtimi. 2018-10-18. 4 val. 40 dalyvių. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Seminare buvo aptarta augalų įvairovė edukacinėse erdvėse, nagrinėti jau funkcionuojančių edukacinių erdvių pavyzdžiai, jų sąsajos su Gerosios mokyklos koncepcijos uždavinių įgyvendinimu. Pranešimą „Spalvota palangė“ pristatė Vilniaus l/d „Karuselė“,auklėtojos Svetlana Puchalska ir Lilija Skriebutenienė. Projektas „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

Konferencijos

„Ekologinio švietimo darbai, problemos ir įžvalgos ateičiai“. 2018-11-15. 8 val. Konferencija skiriama Ekologinio švietimo koncepcijos autorės profesorės Elenos Šapokienės 90-čiui. 5 žodiniai pranešimai ir 14 stendinių pranešimų. Pranešimus skaitė doc. dr. Ona Motiejūnaitė. Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegija, doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, VU Ugdymo mokslų institutas, prof. dr. Ona Ragažinskienė. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėja, vyr mokslo darbuotoja, Kęstutis Obelevičius. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas,

Irma Maciulevičienė, dr. Vilija Snieškienė ir dr. Stasė Dapkūnienė. Veisiejų regioninis parkas, VDU botanikos soda, VU botanikos sodas. Konferencijoje mokslininkai ir pedagogai nagrinėjo ekologinio švietimo raidą, patirtis ir perspektyvas. Profesorės mokiniai pristatė savo patirtį dirbant ekologinio švietimo, aplinkos apsaugos srityje. Vyko diskusija aplinkos apsaugos klausimais. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, Konferencijų salė, adresas Beržų g. 4. Projektas „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

Konkursai

Konkursas švietimo įstaigų bendruomenių nariams „Gėlynas – žmogaus ir darnos santykių atspindys“. Rugsėjis-lapkritis. Švietimo įstaigų pedagogai ir ugdytiniai kūrybiškai pristatė savo aplinkoje sukurtą ir prižiūrimą gėlyną, pateikė gėlyno nuotraukas, piešinius, eiles ir kita menine raiška pristatė gėlyną (ką pasakoja gėlynas, iš kokių šalių į gėlyną atkeliavo gėlės, kas yra gėlių selekcija ir t.t.). Pedagogai pateikė gėlyno naudojimo edukacijai pavyzdžių. Darbus įvertino ekspertų komisija. Dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir prizais. Dalyvių atsiųsta medžiaga apie gėlyną buvo specialistų apibendrinta, atspausdintas stendinis pranešimas A1 formatu, kuris buvo eksponuojamas konferencijų metu. https://aplinka.vilnius.lt/konkurso-gelynas-zmogaus-ir-gamtos-santykiu-darnos-atspindys-rezultatai/

https://www.viko.lt/krastotvarkos-ir-agroverslo-technologiju-katedroje-baigtas-seminaru-ciklas-skirtas-ugdyti-pedagogu-aplinkos-tyrimo-igudzius-siekti-darnaus-ir-tvaraus-vartojimo/

11. „Mes – gamtai, gamta – mums“

pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1306/18(2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

Ugdomoji veikla

1. Atliekų rūšiavimo ir kompostavimo praktinės pamokėlės (5-7 metų ir 3-5 metų vaikams) apie kompostavimą ir sliekus. 2018-11-30. 2 pamokėlės po 1 val. 40 vaikų, 5 pedagogai. Vaikai sužinojo apie kompostavimo procesą, reikšmę ir naudą, sliekų naudą gamtai, mokėsi rūšiuoti atliekas.

2. Pamokėlės edukacinėje erdvėje „Augalai saugo ir moko“ vaikai domėjosi lysvėse pasodintais prieskoniniais ir vaistiniais augalais, susipažino su jų požymiais, gydomosiomis ir kitomis savybėmis, visais pojūčiais tyrinėjo augalus, ieškojo informacijos apie juose, rodė susidomėjimą, smalsumą, norą pažinti, laisvai reiškė savo mintis, pratinosi prižiūrėti ir gerbti aplinką. Augalų stebėjimas ir tyrinėjimas. Vaikai stebėjo augalų augimą, kintančią išvaizdą, juos tyrinėjo, lygino, rūšiavo, skaičiavo lapelius, žiedus. Informacijos rinkimas iš kitų šaltinių. Padedant pedagogui papildomos informacijos paieška knygose, enciklopedijose ir internete. Meninė raiška. Piešė, lipdė, aplikavo, dekoravo, kūrė istorijas. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

3. Veikla edukacinėje erdvėje „Gamtinė laboratorija“. Įvairių gamtos objektų stebėjimas ir tyrinėjimas. Vaikai stebėjo, tyrinėjo įvairias gamtines medžiagas su mikroskopu, padidinamaisiais stiklais, jas, lygini, rūšiavo, matavo, dalinosi įspūdžiais ir pastebėjimais.Bandymai ir eksperimentai. Vaikai atliko įvairius bandymus ir eksperimentus vadovaudamiesi knygelėmis „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“ bei savaitiniuose grupių planuose numatytomis temomis. Meninė raiška. Vaikai naudodami gamtinę medžiagą kūrė vaizdus, piešinėlius, koliažus, darė paslaptėles. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

Ekskursijos

1. 2 ekskursijos „Gamtos žinutė mums“ VU Botanikos sode. Ekskursijų trukmė 6 valandos. 2018-09-19; 2018-09-26. 30 vaikų, 4 pedagogai. Per patirtinę veiklą bei formuojant aplinkai draugiškas vertybines nuostatas, suteikta žinių apie gamtos objektus, aplinkosaugą, ekologiją, ugdoma ekologinė vaikų kultūra. Ekskursijų dalyviai susipažino su VU Botanikos sode augančiais įdomiais augalais, sužinojo, kad kiekvienas augalas savo spalva, išvaizda ar kitokiu ženklu siunčia mums žinutes apie besikeičiantį orą, metų laiką ir pan. Šia veikla ugdoma vaikų atvirumas estetiniams įspūdžiams gamtoje, jautrumas gamtos, supančios aplinkos grožiui.

Edukacinių erdvių kūrimas

Sukurtos 4 žaliosios edukacinės lauko erdvės darželio aplinkoje. Edukacinių laukos erdvių sukūrimas praplėtė galimybes vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi metodais, sudarė prielaidas plėtoti STEAM metodo taikymą ugdymosi procese.

1. „Augalai saugo ir moko“. Rugsėjis. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

2. „Budlėja – vabzdžių karalystė“. Rugsėjis. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

3. „Gamtinė laboratorija“. Rugsėjis. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, „Mes – gamtai, gamta – mums“. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

4. Darželio lauko teritorijoje ir grupėse sukurtos atliekų rūšiavimo erdvės. Darželio lauko teritorijoje pastatyti 3 atliekų rūšiavimo konteineriai (popieriaus, plastiko, stiklo), komposto dėžė; darželio vidaus aplinkoje ir grupėse pastatyta 12 atliekų rūšiavimo dėžių. Lapkritis. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

Parodos

1. Respublikinė vaikų aplinkosaugos tema kūrybinių darbų paroda „Augalų istorijos: „Užaugau Lietuvoj…“. Paroda eksponuota Kirtimų kultūros centre.

2018-10-22 – 2018-10-26. Dalyvavo 33 ugdymo įstaigos iš 15 Lietuvos miestų, eksponuota 50 darbų. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

2. Vaikų sukurtų koliažų iš gamtinės medžiagos nuotraukų paroda Vilniaus l/d „Pušynėlis“ (A.Mickevičiaus g. 21) aplinkoje. 2018-10-01 – 2018-10-31. Eksponuota 27 darbai. Dalyvavo 25 vaikai ir 2 pedagogai. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Sukurti ir parengti trijų edukacinių erdvių darželio lauko aplinkoje aprašai. Parengta 17 informacinių etikečių su teritorijoje augančių medžių pavadinimais; apie 30 žymeklių su pavadinimais gamtos objektams darželio teritorijoje ir edukacinėse erdvėse apibūdinti. Rugsėjis-lapkritis. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“.

2. Lina Pratusevičienė. Straipsnis „Miesto vaikams – žaliosios edukacinės erdvės vaikų darželyje“ . Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. „Mes – gamtai, gamta – mums“. https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/miesto-vaikams-zaliosios-edukacines-erdves-vaiku-darzelyje/25550

Apie projekto veiklas pateikta informacija įstaigos internetinėje svetainėje. www.pusynelis.vilnius.lm.lt .

Pranešimas „Lauko edukacinių erdvių reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si)“ Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio organizuotoje konferencijoje „Gamtos apsuptyje semiuosi patirties“ 2018-11-26. Pranešėja Lina Pratusevičienė.

12. „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“

pagal 2018-08-31 sutartį Nr. A291-1466/18(2.2.1.95-TD2)

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

 

Ugdomoji veikla

1. Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje. Rugsėjo-spalio mėn. Baltupių progimnazijos 5 grupės mokinių, Balsių progimnazija – 4 grupės mokinių, po vieną grupę iš Senvagės gimnazijos ir Šv. Juozapo mokyklos. 11 val. 254 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

2. Piešimo pamokėlės darnaus vystymosi ir atsinaujinančios energetikos tema su dailininku. Rugsėjo-spalio mėn. Baltupių progimnazijos 5 grupės mokinių, Balsių progimnazija – 4 grupės mokinių, po vieną grupę iš Senvagės gimnazijos ir Šv. Juozapo mokyklos. 11 val. 254 mokiniai. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ . „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“.

Konkursas

Pradinių klasių mokinių piešinių darnaus vystymosi ir atsinaujinančios energetikos tema konkursas. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ . „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“

Paroda

Geriausių piešinių darnaus vystymosi ir atsinaujinančios energetikos tema eksponavimas Verkių ekspozicijoje. Lapkritis. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ . „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“

TV laida

1. TV laida apie Eksperimentines darnaus vystymosi pamokėles su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704215/pradek-nuo-saves . 2018-10-14. LRT plius kanalu laida „Pradėk nuo savęs“. VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ . „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“

13. „100 Žemės dienų“ pagal 2018-09-11 sutartį Nr. A291-1524/18(2.2.1.95-TD2) Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“

 

Ugdomoji veikla

1. Seminaras pedagogams „Kaip užauginti Žemės vaiką“. 2018-10-09 ir 2018-10-16. 6 val. Lektorė doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė. 22 pedagogai. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

2. Pamokėlės vaikams „Išskrendantys paukščiai“. 2018-10-16. 2 val. Lektorius G. Petkus. 40 vaikų. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

3. Pamokėlės vaikams „Žiemojantys paukščiai“. 2018-11-28. 2 val. Lektorius G. Petkus. 40 vaikų. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

4. Tyrinėjimai gamtamokslinių tyrimų erdvėse (6 grupėse). 6 val. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

5. Gamtos pažinimo žygiai. Dūkštų ąžuolynas. 2 grupės. 40 vaikų. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

6. Gamtos pažinimo žygiai. Vingio parkas rudenį. 7 grupės (7 žygiai). 140 vaikų. Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

Konkursai

1. Viktorina priešmokyklinio amžiaus vaikams. 2018-11-21. 2 val.

2. Plakatų aplinkosaugos tema konkursas. 2018-11-21.

14. „Šeškinės grožį mokomės pajusti nuo mažens“ pagal 2018-10-05 sutartį Nr. A291-1551/18 (2.2.1.95-TD2) Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

 

Ugdomoji veikla

1. Klasių valandėlės visose progimnazijos klasėse projekto „Šeškinės grožį mokomės pajusti nuo mažens!“ tikslams ir uždaviniams aktualizuoti, veikloms ir terminams aptarti, atsakingiems už veiklas asmenims paskirti. 2018-09-20. Apie 700 mokinių, kiekvienos trukmė 1 valanda. Aktualizuota projekto tema, išsiaiškintos ozo, aplinkosaugos ir kt. sąvokos, kuo ypatinga ši vieta, kodėl ją reikia saugoti, aptartos numatytos veiklos ir terminai, parengta stendinė medžiaga apie projektą I-ojo aukšto fojė mokiniams, tėvams, mokyklos svečiams. Informacija viešinama mokyklos tinklapyje. http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt

2. Žaidimų popietė lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdytiniams „Maži žingsneliai švarios aplinkos link“ . 2018-10-11. 2 valandos. Per žaidimą mokinių savivaldos atstovės mokė , kaip elgtis gamtoje, viešose vietose, tobulino savo asmenines kompetencijas.

3. 5- 6 klasės mokinių stebint pokyčius gamtoje sukurtų filmukų „Keturi metų laikai“ pristatymas lopšelio- darželio „ Sveikuolis“ ugdytiniams ir progimnazijos 1-4 klasių mokiniams. 2018-11-21. 2 valandos

4. Biologijos, gamtos pažinimo, chemijos pamokų ciklas 5-8 klasių mokiniams. „Gamtos laboratorija. Mokomės gamtoje“. 2018-09-22-30, 2018-10-08-19 pagal pamokų tvarkaraštį. 60 mokinių. 8 valandos. Ištirtas Šeškinės ozo dirvožemis ir vanduo, oro užterštumas , stebėta ozo gyvūnija ir augmenija. Tyrimo rezultatai susisteminti ir pristatyti 7- 8 klasių kolektyvams per biologijos, chemijos pamokas, konferencijos dalyviams 2018-11-29d. , parengti 8 stendiniai pranešimai. 5 -6 klasės mokiniai gamtoje atliko 2 praktinius darbus-tyrimus „ Atpažįstu vaistažoles ir renku“ ir „ Transporto priemonių, riedančių pro mokyklą, kiekis ir rūšys bei jų poveikis aplinkai“. Mokiniai parengė Vaistažolių katalogą,stendinę medžiagą, susistemino tyrimo rezultatus ir pristatė miesto konferencijoje 2018-11-29 d. Informacija viešinama mokyklos tinklapyje. http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt

5. Pažintinis žygis po ozo apylinkes, fotoreportažo „Šeškinės kraštovaizdis“ kūrimas. 2018-09-21d. Dalyvavo 28 6c klasės mokiniai, 1 mokytojas, 2 tėvai. 4 valandos. Atspausdinta 30 mokinių nuotraukų, jomis apipavidalinta viena mokyklos erdvė su nuoroda į projektą „ Šeškinės kraštovaizdis“. Nuotraukos panaudotos gaminant skirtukus projekto dalyviams.

6. 1-4, 5-8 klasių mokinių dailės pamokos gamtoje „ Šeškinės ozas rudenį“. 2018-09-17-21. Dalyvavo apie 700 mokinių . 24 valandos. Organizuotos 12 pamokų žaliosiose mokyklos erdvėse. Mokiniai iš pradžių stebėjo gamtą, aptarė spalvų gamą keičiantis metų laikams, po to piešė. Parengta mokinių darbų paroda mokyklos I-ojo aukšto fojė, išrinkti geriausi darbai, autoriai apdovanoti įvairiose amžiaus grupėse. Informacija viešinama mokyklos tinklapyje. http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt

7. Praktinis 4 klasės mokinių darbas „Medžiai mano mokyklos aplinkoje“ . Medžių lapų aplikacijos. 2018-09-19-26. 88 mokiniai. 4 valandos. Parengtos medžių lapų aplikacijos, dalykų integracija- mokiniai išmoko medžių pavadinimus lietuvių kalba. Parengti stendai.

8. Lietuvos prozininko, gamtininko, fotografo, aplinkosaugininko, radijo laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus paskaita Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 5-6 klasių mokiniams gamtosaugos tema. 2018-11-22. 62 dalyviai. 1,5 valandos. Mokiniai gyvai bendravo su rašytoju, gamtosaugininku, kuris visus apdovanojo gamtos paveikslais, mokytojas didaktine medžiaga,ragino būti gamtoje ir su gamta, ją saugoti ir tausoti. Aštuntokės parengė puikų interviu su rašytoju. Informacija viešinama mokyklos tinklapyje. http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt

Konferencijos

Vilniaus mieto mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencija „ Aplinkosaugos kompetencijų ugdymas“. 2018-11-29d. 60 dalyvių (20 iš Vilniaus miesto Pranciškaus Skorinos gimnazijos, Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos, Levo Karsavino mokyklos, Gerosios Vilties progimnazijos, Šeškinės seniūnijos, Vilniaus miesto savivaldybės). 3 valandos. Parengti reklaminiai skirtukai apie projektą, aplankai konferencijos dalyviams, konferencijos programa, stendinė projekto veiklų medžiaga, pasiūti ekologiški maišeliai- dovanos, skaityta 16 pranešimų, išdalinta 10 CD „Raudonoji knyga“, parodyta galima dalykų integracija, vyko gerosios patirties sklaida. Konferencijos garbės viešnia biologijos mokslų daktarė, ekologė, Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugos poskyrio ekologė Ona Motiejūnaitė. Dalyvavo Šeškinės seniūnijos atstovė.

Edukacinių erdvių kūrimas

Pojūčių erdvės sukūrimas mokyklos aplinkoje.

Akcijos, tyrimai

1. Šeškinės seniūnijos gyventojų sociologinis tyrimas „Šeškinės

gyventojų nuomonė apie mikrorajono ekologiją ir klimato kaitos pasekmes“. 2018-11-15-28 d. 8 dalyviai, 12 valandų. Tyrimą atliko 8b klasės mokinių grupė-7 mokiniai: Jolanta Kutyš, Viktorija Chsherba, Denis Fomičiov, Katerina Parchun, Edvard Subel, Darja Baranova, Evelina Jokubauskaitė. Jiems vadovavo klasės auklėtoja Jelena Kartašova.Mokiniai patys parengė klausimus ir vykdė Šeškinės gyventojų apklausą, po to susistemino apklausos duomenis, parengė stendinę medžiagą miesto 2018-11-29d. konferencijai, pristatymą 5-6 klasių mokiniams ir per ugdymo valandėles mokinius supažindino su savo tyrimo rezultatais. Patys mokiniai tyrimo naudą įvardijo taip: „Išmokome komunikuoti, daryti išvadas ir kurti diagramas,sužinojo daug naujų faktų apie Šeškinės ozą, įsitikino, kad dauguma Šeškinės gyventojų taupo elektrą, vandenį, rūšiuoja popierių, stiklą, plastiką“.

2. Arbatos diena mokykloje. Vaistažolių katalogo pristatymas. 5-8 klasių mokinių susitikimas su žolininku, „ Žolinčių akademijos“ viceprezidentu, lektoriumi Mariumi Lasinsku. 2018-11- 05. 86 mokiniai. 3,5 valandos. Paskaitos tema „ Vaistiniai augalai – vaistas ir maistas“. Lektorius ne tik supažindino mokinius su vaistiniais augalais, bet ir pamokė kaip apsisaugoti nuo ligų, kaip stiprinti organizmą vaistažolėmis, kaip jas rinkti, džiovinti, atskleidė ir tris pagrindines žolininko taisykles. Mokiniai ragavo ir rinko skaniausią

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

Skrajučių „ Atliekų rūšiavimas“ parengimas ir platinimas Šeškinėje. 2018-11-12-19. 4 valandos. Parengta 15 skrajučių. „Atliekų rūšiavimas“ 10 bukletų skrajučių eksponuota mokyklos erdvėse, klasėse, 5 – Šeškinėje.

15. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“

pagal 2018-10-15 sutartį Nr. A291-1641/18 (2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“

Ugdomoji veikla

1. Ornitologo edukacinis užsiėmimas „Mūsų miesto paukščiai“, Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, Žirmūnų g. 89. 2018-10-22. 2 val. Dalyvavo per 160 įstaigos ugdytinių. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

2. Ornitologo edukacinis užsiėmimas „Inkilų gyventojai“, Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, Žirmūnų g. 89. 2018-11-15. 2 val. Dalyvavo per 160 įstaigos ugdytinių. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

3. Ornitologo edukacinis užsiėmimas „Paukščių globa žiemą; Žiemojantys paukščiai“. 2018-11-29. 2 val. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, Žirmūnų g. 89. Dalyvavo per 160 įstaigos ugdytinių. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

Ekskursijos, išvykos

1. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose, Kairėnų 43, LT-10239 Vilnius. 2018-10-16. 2018-10-17. 6 val. Dalyvavo 64 įstaigos ugdytiniai. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

2. Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras, Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius. 2018-11-28. 2018-11-29. 6 val. Dalyvavo 37 įstaigos ugdytiniai. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Lauko purvo virtuvė. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

2. Medžių paunksmė. Įrengti stendai apie medžius (10). Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

3. Žaidimas „Vabzdžiai ir kiti bestuburiai” (1). Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, Žirmūnų g. 89, Vilnius. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

4. Edukacinių erdvių atidarymo renginys. 2018-11-09. 2 val. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

Akcijos

Akcija „Bendruomenės dviračių diena“. 2018-10-15. 2 val. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys”, Žirmūnų g. 89, Vilnius. Dalyvavo įstaigos ugdytiniai, lauke buvo įrengti kliūčių ruožai važiuoti dviračiais ar paspirtukais. Dalyvių skaičius apie 300. „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojat“.

16. „Žiburys gamtoje“ pagal 2018-08-22 sutartį Nr. A291-1307/18 (2.2.1.95-TD2)

 

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

 

Ugdomoji veikla

1. Gamtos muziejaus atidarymo renginys. 2018-10-26. Mokiniai visą dieną atliko užduotis skatinančias stebėti ir pažinti gamtą. Pirmokai ir antrokai skaitė voro laišką, kūrė klausimus vorui, gamino vorus ir mezgė voratinklius, kuriais papuošė mokyklos koridorius. Trečiokai ir ketvirtokai rašė atsakymus į vilko laišką. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“. http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2018/10/28/muziejus-gamtoje/

2. Gamtininko Almanto Kulbio seminaras mokyklos pedagogams apie žaliųjų erdvių panaudojimą ugdymo procese. 2018-10-01. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su mokyklos aplinka, ją tyrinėti, įgyti botanikos ir ekologijos žinių, tobulinti gamtamokslines kompetencijas. Seminare dalyvavo 15 mokyklos pedagogų. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“.

http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/category/mokytojams/ http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2018/10/01/ziburys-gamtoje-2/

3. Mokyklos diena – edukacinių erdvių pristatymas, kuriame dalyvavo mokyklos ir Šnipiškių bendruomenė.2018-10-26. Pristatytos naujos gamtos pažinimo ir poilsio erdvės įrengtos mokyklos kieme. Kiekvienas šventės dalyvis galėjo praktiškai išbandyti sukurtų erdvių galimybes, skanuoti QR kodus, atlikti įvairius tyrimus ir bandymus, sužinoti daugiau apie artimiausią supančią aplinką.

4. Aplinkos tyrimai. 3 val. Rugsėjis. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“.

Konferencijos

„Žiburys gamtoje“. 2018-11-29. Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojams. Konferencijos metu pristatė projekte įvykdytas veiklas, atskleidė gamtamokslinio ugdymo galimybes miesto mokyklose, praktiškai 5 grupėse išbandė stebėjimus, tyrimus ir bandymus.

Edukacinių erdvių kūrimas

1. Įrengta 26 vietų lauko klasė pamokoms gamtoje. Lauko klase gali naudotis visi mokyklos mokytojai ir mokiniai. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“.

2. Žaliosios erdvės – Augalų stebėjimo stotelių įrengimas. Mokyklos teritorijoje aptverti 3 plotai su skirtinga augalų rūšių sudėtimi. Mokiniai turi galimybę pamokų ir pertraukų metu stebėti augmenijos pokyčius stotelėse, pažinti augalų vystymosi stadijas, įvertinti aplinkos sąlygų įtaką augalų raidai, pažinti ir įvardinti skirtingus augalus.

3. Medžių stebėjimo stotelės su QR kodais.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Paruošti 2 aplankalai su metodine medžiaga darbui Augalų stebėjimo erdvėse. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“.

2. Medžių stebėjimo metodinė medžiaga su QR kodais. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla. „Žiburys gamtoje“.

3. Parengti aplankai skirti 1-2 ir 3-4 klasėms, kuriuose detalūs tyrimų ir bandymų aprašymai. Kiekvienas mokytojas gali vesti pamokas tyrinėjimo laboratorijoje ir naudotis parengtais aprašais, skatinti mokinius savarankiškai tyrinėti, domėtis supančia aplinka, kritiškai mąstyti aplinkosaugos temomis. Projekto lėšomis paruošti 5 aplankalai su metodine medžiaga.

17. „Mokau rūšiuoti“

pagal 2018-09-10 sutartį Nr. A291-1511/18 (2.2.1.95-TD2)

 

 

VšĮ „Problemų sprendimo centras“

 

Ugdomoji veikla

1. Edukacinių užsiėmimų „Mokau rūšiuoti“ rengimas. Mokiniai savanoriai, pedagogų padedami, paruošia paskaitėles darželių ugdytiniams. 5 savanorių moksleivių grupės iš šių ugdymo įstaigų: Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos, Mykolo Biržiškos gimnazijos, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, Taikos progimnazijos, Simono Daukanto gimnazijos.

2. Moksleiviai savanoriai užsiregistravusiose priešmokyklinio ugdymo įstaigose vedė teatralizuotas pamokėles „Mokau rūšiuoti“ ir supažindino priešmokyklinio ugdymo vaikus su atliekų rūšiavimu, kūrybingai paaiškindami, kodėl svarbu rūšiuoti, kaip tai tinkamai daryti. 19-oje ugdymo įstaigų surengti teatralizuoti renginiai, vieno užsiėmimo trukmė – 1 val.

Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa” 2018 10 16 10.00 val.
Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla 2018 10 18 10.00 val.
Vilniaus sav. Grigiškių pradinė mokykla 2018 10 25 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“ 2018 10 26 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ 2018 11 05 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ 2018 11 06 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“ 2018 11 07 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis“ 2018 11 09 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ 2018 11 12 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ 2018 11 12 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Šypsena“ 2018 11 14 16.00 val.
Vilniaus spec. lopšelis-darželis „Čiauškutis“ 2018 11 14 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Kaštonas“ 2018 11 16 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“ 2018 11 20 15.30 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ 2018 11 21 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“ 2018 11 26 15.15 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Gelvonėlis“ 2018 11 27 10.00 val.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žirniukas“ 2018 11 28 15.00 val.
18. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“ pagal 2018-09-24 sutartį Nr. A291-1539/18 (2.2.1.95-TD2) Vilniaus Senvagės gimnazija

 

Ugdomoji veikla

1. Kūrybiniai seminarai „Aplinkosaugos plakatų kūrimas“. Rugsėjis-lapkritis. 18 val. 12 mokinių. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

2. Pamokos gamtoje. Kraštovaizdžio pažinimas. Rugsėjis-spalis. 24 val. 120 mokinių. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

3. Aplinkos tyrimas. Fizikinė aplinkos tarša. Automobilių išmetamų teršalų tyrimas. Oro kokybės tyrimas bioindikaciniais metodais. Vandens tyrimai. Dirvožemio pH tyrimai. Rugsėjis-lapkritis. 42 val. 36 mokiniai. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

4. Projekto veiklų rezultatų pristatymas progimnazijose. Rugsėjis-lapkritis. 14 val. 36 mokiniai. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

Konkursai

Protų mūšis. „EKO visiems“. Lapkritis. 24 val. 50 mokinių. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

Parodos

„Pažink mus supančią aplinką ir saugok“. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

Konferencijos

„Aplinkosaugos idėjos – gamtos gerovės kūrimas“. 2018-12-10. 4 val. 50 mokinių. Vilniaus Senvagės gimnazija. „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“.

19. „Gamtos namų duris pravėrus“

pagal 2018-09-24 sutartį Nr. A291-1538/18 (2.2.1.95-TD2)

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

 

Ugdomoji veikla

Pokalbiai apie gamtą, jos dovanas, vaistažoles, augalų arbatos degustavimo valandėlės. Lapkričio mėn. 12 – 16 dienomis. 6 susitikimai po valandą su įstaigos vaikais. Dalyviai: 12 pedagogų, 100 vaikų.

Edukacinių erdvių kūrimas

Įkurtos šešios erdvės:

1. „Daržininko kertelė“. Įrengta „Daržininko spinta“, 6 lysvės (daržovių, prieskonių ir pan. Vykdytojai: 12 įstaigos pedagogų, dalyviai: įstaigos vaikai: 122, ir vaikų tėvai. Derliaus nuėmimas rugsėjo spalio mėnesiais. Daržovių, vaisių ragautuvės rugsėjo 17 – spalio 12 dienomis. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. „Gamtos namų duris pravėrus“.

2. „Gamtos laiškų takas“ – įrengta 2018m. rugsėjo mėn. 14 informacinių lentelių su užduotimis apie kieme augančius krūmus, augalus, gyvenančius paukščius, gyvūnus ir vabalus. Vykdytojai: l/d „Žibutė“ bendruomenė (20 asmenų), dalyviai: įstaigos vaikai ir vaikų šeimos.

3. „Sveikatingumo parkas“ – spalio mėn. pirmą savaitę pabaigta įrengti „pojūčių pica“ (viena), „virvių voratinklis“. Vykdytojai: įstaigos pedagogai, administracija (14 asmenų), dalyviai įstaigos vaikai: 122

4. „Žalioji laboratorija“ – 2018 m. rugsėjo mėnesį įrengti trys „Vabalų viešbučiai“. Pagamintas žaidimas „Bitės ir boružės“. Administracija aprūpino erdvę tyrinėjimui skirtais prietaisais ir priemonėmis: balti popieriaus lapai – 1 pakuotė po šimtą lapų, vabzdžių rinkinys – 2 vnt., smėlio laikrodžiai – 3 vnt., padidinimo stiklas – 18 vnt., mikroskopas – 1 vnt., Vykdytojai įstaigos pedagogai (12 asmenų), vaikai – 122, dalyviai: įstaigos pedagogai, vaikai ir tėvai (250 asmenų).

5. „Ramybės slėnis“ – erdvėje iškabinti vėjo varpeliai – 15 vienetų, tarp medžių ištemta plėvelė piešimui, pastatyta dėžė su priemonėmis piešti, kurti, mintims ir fantazijai reikšti. Vykdytojai; įstaigos pedagogai (12 asmenų), dalyviai: įstaigos pedagogai ir vaikai (134 asmenys).

6. „Žydinti oazė“ – įstaigos kieme pasodintos vaikų ir tėvų dovanotos gėlės (apie 100 vnt.), „Kregždučių“ grupės vaikai pasėjo ir augino ramunėles, medetkas, šalavijus, džiovino vaistinius augalus, ruošė arbatžolių dovanų maišelius (30 maišelių). Vykdytojai ir dalyviai: Įstaigos pedagogai, vaikai, tėvai (200 asmenų).

Konkursai

Respublikinis konkursas „Vaistažolių pievoje“ . Spalis. Gražiausių darbų atranka.

Parodos

„Vaistažolių pievoje“, ikimokyklinių įstaigų vaikų darbai eksponuoti vaikų ir jaunimo bibliotekoje „Papartis“ lapkričio 12 – lapkričio 23 dienomis.

Metodinės medžiagos ir kitų leidinių rengimas

1. Metodinis leidinys „Gamtos namų duris pravėrus.“ 2018 m. lapkritis-gruodis. Sudarytojos Angelika Genevičienė, Audronė Markevičienė. 24 psl. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. „Gamtos namų duris pravėrus“.

2. Žaidimas „Bitės ir boružės“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. „Gamtos namų duris pravėrus“.

3. Mažos žolelės didelė galia. Lankstinukas apie vaistažoles. 60 vnt. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. „Gamtos namų duris pravėrus“.

4. Herbariumas „Gėlės“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. „Gamtos namų duris pravėrus“.

Projekto sklaida

1. „Žibutės“ vaikučiai pravėrė gamtos namų duris. „Mano kraštas“. 2018-11-15. http://manokrastas.lt/straipsnis/-%E2%80%9Ezibutes%E2%80%9C-vaikuciai-pravere-gamtos-namu-duris

2. Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“. Žalioji laboratorija. Audronė Markevičienė, Nijolė Dubrauskiene.2018-11-15. http://www.svietimonaujienos.lt/zalioji-laboratorija/

 

Rengėja
Ekologė Ona Motiejūnaitė
Ona.Motiejunaite@vilnius.lt
Tel. 211 2461, 8 698 04724