Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Jočionių g., Vilniuje, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Plasteksa“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 8 655 67086.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamybos įmonės statyba ir eksploatacija Jočionių g.13, Vilniuje.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-06-10 raštas Nr.(28.7)-A4-6065 – UAB „Plasteksa“ antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybai ir eksploatacijai Jočionių g. 13, Vilniuje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p. aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 8 5 2644304, el. p. jmo@dge.lt

Aplinkos apsaugos poskyris