Informacija apie antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Jočionių g., Vilniuje, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Plasteksa“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 8 655 67086.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamybos įmonės statyba ir eksploatacija Jočionių g.13, Vilniuje.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-06-10 raštas Nr.(28.7)-A4-6065 – UAB „Plasteksa“ antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybai ir eksploatacijai Jočionių g. 13, Vilniuje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p. aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 8 5 2644304, el. p. jmo@dge.lt

Aplinkos apsaugos poskyris