Informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: ūkininkas Andriej Tunkevič, Šakiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r., el. paštas: andzej.tunkevic@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jociūnų kaimas, Medininkų seniūnija, Vilniaus rajonas.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-05-18 d. raštas Nr. (28.7)-A4-5274) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris