Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: ūkininkas Andriej Tunkevič, Šakiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r., el. paštas: andzej.tunkevic@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jociūnų kaimas, Medininkų seniūnija, Vilniaus rajonas.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-05-18 d. raštas Nr. (28.7)-A4-5274) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris