Informacija apie „Areštinės statyba Birželio 23-osios g. 16 Vilniuje“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,PPP projektas“, Ąžuolyno g.7, 07196 Vilnius, tel. +370 ( 5) 2786170, el.p.: info@mgvalda.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Areštinės statyba Birželio 23-osios g., 16, Vilniuje statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Birželio 23-osios g., 16 (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:223).

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-10-27 raštas Nr. (28.4)-A4-10794): planuojamai ūkinei veiklai ,, Areštinės statyba Birželio 23-osios g. 16, Vilniuje“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informacija išsamiau galima susipažinti PAV užsakovo buveinėje Ažuolyno g. 7, tel. 370 ( 5) 2786170 el.p.: info@mgvalda.lt

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 68 045, ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.


Aplinkos apsaugos poskyris