Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie atrankos išvadą dėl Administracinio pastato Gustaičio g. 4, Vilniuje rekonstrukcijos į autobusų stoginę poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Administracinio pastato Gustaičio g. 4, Vilnius rekonstrukcija į autobusų stoginę.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Gustaičio g. 4, Vilnius.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-02 raštu Nr. (28.7)-A4-10952 priimta atrankos išvada planuojamai ūkinei veiklai – Administracinio pastato Gustaičio g. 4, Vilnius rekonstrukcijai į autobusų stoginę poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

MB „Ekuvos projektai“, Liepų g. 64-428, Klaipėda, tel.: 8 615 12367, el.p. ekuvosprojektai@gmail.com, per 20 d.d. nuo šio skelbimo datos.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: 8 706 62008, faks.: 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt. Terminas: per 20 d.d. nuo šio skelbimo datos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus sktriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62008, faks.: 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, tel.: +370 5 273 9326, faks.: +370 5 232 9122, el. paštas: info@ltou.lt.

Rengėjas: MB „Ekuvos projektai“, Liepų g. 64-428, Klaipėda, tel.: 861512367, el.p. ekuvosprojektai@gmail.com

Terminas: per 20 d.d. nuo šio skelbimo datos.

Aplinkos apsaugos poskyris