Informacija apie atrankos išvadą dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo Parodų g., Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, tel. +370 6 203 2872.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas Parodų g., Vilniaus m.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Parodų g., Vilniaus m.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: PŪV – automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas – 2017-09-15 raštas Nr.(28.7)-A4-9483.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, tel. +370 6 203 2872. Kontaktinis asmuo: direktorius Justinas Bortkevičius, el.p. j.bortkevicius@litexpo.lt

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 870662008. faks. 870662000, el.p. aaa@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 870668043, tinklalapyje: http://gamta.lt/files/Litexpo%20stov%C4%97jimo%20aik%C5%A1tel%C4%97_PAV%20atranka.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 852644304, el. paštas: kok@dge.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris