Informacija apie atrankos išvadą dėl Karoliniškių lietaus valymo įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „GRINDA“, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, tel. 852152089.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Karoliniškių lietaus valymo įrenginių Taurupės g. 12A, Vilniaus m. sav. rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Taurupės g. 12A, Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-25 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-10748 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „GRINDA“, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, tel. 852152089.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870662000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Žvaigždžių g. 21, 37109 Panevėžys, tel. 845581431 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Aplinkos apsaugos poskyris