Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas:

UAB „Liepvalda“, Minsko pl. 55, Kuprioniškės, LT-13279 Vilniaus r., tel.: (8 5) 23 23 984.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 172M, žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0159:403

(Vilniaus m. k. v.).

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-09-01 raštu Nr. (28.6)-A4-8810 priėmė atrankos išvadą,

kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio

skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8

46) 430 463.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo

paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val.,

tel.: (8) 706 62 008.

7. Su PŪV poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima

susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje, A.

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (8) 706 62 008, 8-17 val. ir UAB „Ekosistema“

buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430 463; 9-16 val.

Aplinkos apsaugos poskyris