Informacija apie atrankos išvadą dėl prekybos centro V. Pociūno g. 8 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Pociūno g. 2a, Vilniuje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Trečioji kregždė“, Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, tel. 8 699 09361.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos centro V. Pociūno g. 8 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Pociūno g. 2A, Vilniuje statyba ir eksploatacija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: V. Pociūno g. 8 ir V. Pociūno g. 2A, Vilnius.

4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: prekybos centro V. Pociūno g. 8 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Pociūno g. 2A, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-09-15, rašto Nr.(28.7)-A4-9486).

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pas organizatoriaus įgaliotą atstovą Lukiškių g. 3-411, Vilniuje darbo dienomis nuo 9.30 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – Raimondas Palubeckis, tel. 8 699 85278, el. p.: [email protected].

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62000, el. p. [email protected] 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 68043, el. p. [email protected], tinklapyje http://gamta.lt/files/Atrankos_isvada_Trecioji_kregzde_prekybos_centras_ir_automobiliu_stovejimo_aikstele_Pociuno_g_Vilniuje1505713707491.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 5 2644304, el. p. [email protected].

Aplinkos apsaugos poskyris