Informacija apie atrankos išvadą dėl sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav. statybos poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215

PŪV pavadinimas: sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav. statyba.

PŪV vieta: Krautuvių g. 37, Panerių sen., Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-23 raštu Nr. (28.7)-A4-6620 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie PŪV galima: per 10 d. d. nuo šio skelbimo: UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti: per 20 d. d. nuo šio skelbimo: Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 7066 2008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su atrankos išvada bei dokumentais galima: per 10 d. d. nuo šio skelbimo: UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215 arba Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 7066 2008

Su atrankos išvada galima susipažinti internete: http://gamta.lt/files/SKMBT_36170627103600.pdf

Su atrankos dokumentacija galima susipažinti internete: http://gamta.lt/files/Informacija_PAVa_Sand%C4%97lio_projektas_Kadriskes_01.pdf