Informacija apie atrankos išvadą dėl UAB „DEBRIS“ ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Debris“, Architektų g. 34-9, Vilnius, tel. 861865522, el. paštas: info@debris.lt.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Debris“ veikla – pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, saugojimas, rūšiavimas ir perdirbimas.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Meistrų g. 6, Naujininkų seniūnija, Vilniaus m. sav.
  4. Vadovaujantis 2016-10-17 Nr. (28.7)-A4-10393 atrankos išvada dėl UAB „Debris“ pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo ir perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išdava ir vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Debris“ Meistrų g. 6, Vilniaus m. sav. pavojingų ir nepavojingųjų atliekų surinkimui, saugojimui, rūšiavimui bei perdirbimui poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
  5. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo apie UAB „Debris“ atrankos išvadą paskelbimo, išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Architektų g. 34-9, Vilnius, tel. 861865522, el. paštas: info@debris.lt
  6. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 d. d. nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.
  7. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 d. d. nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: 85 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris