Informacija apie atrankos išvadą dėl UAB „GreenTech Baltic“ plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „GreenTech Baltic“, Sandėlių g. 16, LT-02248, Vilnius, tel. 8 618 85195.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Žarijų g. 8, Vilnius

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-09-11, Nr. (28.7)-A4-9304).

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GreenTech Baltic“, Sandėlių g. 16, Vilnius, kontaktinis asmuo – Vladas Venskutonis, tel.: 8 618 85195.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62 008, per 20 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo dienos.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, atrankos dokumentais galima darbo dienomis, per 10 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62 008 arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J.Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. (8 5) 274 5491.

Aplinkos apsaugos poskyris