Informacija apie atrankos išvadą dėl UAB „Sicor Biotech“ naujo produkto gamybos Molėtų pl. 5, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie atrankos išvadą dėl UAB „Sicor Biotech“ naujo produkto gamybos Molėtų pl. 5, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Sicor Biotech“ Molėtų pl. 5, Vilnius, tel.: 852360561, faksas: 852360562, kontaktinis asmuo Tomas Žemaitis, tel.: 860609507, el. paštas: [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Naujo produkto gamyba. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Molėtų pl. 5, Vilnius. Aplinkos apsaugos agentūros Vilniaus skyriaus priimta atrankos išvada (2016-01-21 raštas Nr. (28.7)-A4-589) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Sicor Biotech“ Molėtų pl. 5, Vilnius, tel.: 852360561, faksas: 852360562, kontaktinis asmuo Tomas Žemaitis, tel.: 860609507, el. paštas: [email protected].

Pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo teikti Vilniaus skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.: 210 2497, el. p [email protected] – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Vilniaus skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.: 210 2497 arba UAB „COWI Lietuva“ aplinkosaugos departamente Ukmergės g. 369A, 8a., LT-12142 Vilnius, tel. +370 5 2107610, +37060102241, el. p. inf[email protected], [email protected] – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Aplinkos apsaugos poskyris