Informacija apie atrankos išvadą (PŪV) dėl gyvenamųjų namų, kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko g. T4 kvartalo poveikio aplinkai vertinimo

INFORMACIJA apie UAB „Naujasis Užupis“ planuojamos ūkinės veiklos – gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko g. T4 kvartalo, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 1. PŪV užsakovas:
  UAB „Naujasis Užupis“, Ąžuolyno g. 7, LT-07196, Vilnius, tel. 8 687 9 65 19.
 2. PŪV pavadinimas:
  Gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymas tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo.
 3. PŪV vieta:
  Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Senamiesčio sen., teritorija tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo (suteikti adresai Aukštaičių g. 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16 ir Paupio g. 26).
 4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada:
  Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) 2017-06-30 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6937: PŪV PAV neprivalomas.
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo, UAB „Naujasis Užupis“ adresu Ąžuolyno g. 7, Vilniaus m., tel. 8 687 9 65 19 darbo dienomis ir valandomis.
 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 6 20 08, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 6 20 08 arba UAB „AV Consulting“ (adresu Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius, II aukštas, 205 kab.), tel. 8 5 234 18 80 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Nuorodos:

http://gamta.lt/files/SKM_4050170703160700.pdf

http://gamta.lt/files/2017-06-30_Naujasis%20U%C5%BEupis%20_PAV%20atranka.pdf