Informacija apie aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134a Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, Saltoniškių g. 10c, Vilnius, tel. +370 52127472, kontaktinis asmuo Antanas Šegžda.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba Liepkalnio g. 134A, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Liepkalnio g. 134A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-01, Nr.(28.7)-A4-9003).

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. spalio 6 d.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo): Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195 arba Aplinkos Apsaugos Agentūroje Vilniaus skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 852102497 nuo 2017 m. rugsėjo 9 d. iki 2017 m. spalio 6 d. (imtinai).

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo): Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: 8 706 68 045 arba Aplinkos Apsaugos Agentūroje Vilniaus skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 68 045 nuo 2017 m. rugsėjo 9 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. (imtinai).

Atrankos išvada: http://gamta.lt/files/SKM_4050170901133900-11504574408810.pdf

Informacija atrankai: http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%2020170725.pdf

Aplinkos apsaugos skyrius