Informacija apie Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilnius poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,,Teltonika“, adresas Saltoniškiųg. 10c, LT-08105, Vilnius. Kontaktins asmuo – Antanas Šegžda, tel.: (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, adresu: S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, el. p.: info@rachel.lt arba Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su atrankos išvada galima susipažinti internete:

http://gamta.lt/files/SKM_4050170901133900-11504574408810.pdf

Su atrankos informacija galima susipažinti internete:

http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%2020170725.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris