Informacija apie ,,Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje komplekso statyba“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (PŪV) – UAB ,,Paupio turtas“, Ąžuolyno g. 7, Vilnius, tel.852496630,kontaktinis asmuo P. Urbonavičius, tel 8 687 96519

PŪV pavadinimas – Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje komplekso statyba.

PŪV vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Senamiesčio sen. Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017-06-21 raštas Nr. 15.9) -A4-6541: planuojamai ūkinei veiklai ,,Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje komplekso statyba“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
(http://gamta.lt/files/SKM_4050170622072900.pdf)

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:
su informacija išsamiau galima susipažinti PAV užsakovo buveinėje Ąžuolyno g. 7, Vilnius, tel (8 5) 249 6630, el. p. p.urbonavicius@mgvalda.lt.

Kam iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870668045 ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo. (http://gamta.lt/files/PAV_2017-05-23.pdf)