Informacija apie „Double Tree by Hilton viešbučio statyba ir eksploatavimas. Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcija“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas
UAB „Kauno saulėtekis“, V. Krėvės pr. 97, 50369 Kaunas, tel. (8 37) 31 4005; AB „Vilniaus šilumos tinklai“, V. Kudirkos g. 14, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 210 7430; Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilnius, tel. (8 5) 278 2085.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
Double Tree by Hilton viešbučio statyba ir eksploatavimas. Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rinktinės g. 2.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-10-14 raštas Nr. (28.7)-A4-10327): planuojamai ūkinei veiklai – Double Tree by Hilton viešbučio statyba ir eksploatavimas. Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcija – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:
PAV dokumento rengėjo UAB „Baltic Engineers“ buveinėje Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, tel. (8 5) 233 4112, el. p. info@balticengineers.com, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 68 045, www.gamta.lt tinklalapyje ir PAV dokumento rengėjo UAB „Baltic Engineers“ buveinėje aukščiau nurodytu adresu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Atrankos išvada (dokumentas atsisiųsti)