Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie Gamybos paskirties pastato ir sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 247 Vilniuje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: LABARUM UAB, Savanorių pr. 247, Vilnius tel. (8 5) 268 6787.

PŪV pavadinimas: Gamybos paskirties pastatas ir sandėliavimo paskirties pastatas Savanorių pr. 247 Vilniuje.

PŪV vieta: Vilniaus apskr., Vilnius, Savanorių pr. 247.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2016-10-21 raštu Nr.(28.7)-A4-10604 Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) priėmė išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie PŪV per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: LABARUM UAB, Savanorių pr. 247 Vilnius, tel. (8 5) 268 6787.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA PAV departamento Vilniaus skyriui – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 68045.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA PAV departamento Vilniaus skyriuje – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 68045, UAB „Sweco Lietuva“ – V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 2196573, justinas.musteikis@sweco.lt.

Detalesnė informacija:

http://gamta.lt/files/SKM_4050161021142200.pdf

Medžiaga apie poveikio aplinkai vertinimo atranką

Aplinkos apsaugos poskyris