Informacija apie Gamybos paskirties pastato ir sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 247 Vilniuje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: LABARUM UAB, Savanorių pr. 247, Vilnius tel. (8 5) 268 6787.

PŪV pavadinimas: Gamybos paskirties pastatas ir sandėliavimo paskirties pastatas Savanorių pr. 247 Vilniuje.

PŪV vieta: Vilniaus apskr., Vilnius, Savanorių pr. 247.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2016-10-21 raštu Nr.(28.7)-A4-10604 Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) priėmė išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie PŪV per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: LABARUM UAB, Savanorių pr. 247 Vilnius, tel. (8 5) 268 6787.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA PAV departamento Vilniaus skyriui – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 68045.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA PAV departamento Vilniaus skyriuje – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 68045, UAB „Sweco Lietuva“ – V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 2196573, justinas.musteikis@sweco.lt.

Detalesnė informacija:

http://gamta.lt/files/SKM_4050161021142200.pdf

Medžiaga apie poveikio aplinkai vertinimo atranką

Aplinkos apsaugos poskyris