Informacija apie Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas: UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, el. p. karjeras@gmail.com.
  2. PAV dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23-239, LT-08105, Vilnius; tel./faks. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.
  3. PŪV pavadinimas: Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas.
  4. PŪV vieta: Vilniaus miestas.
  5. Susipažinti su PAV programa galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23-239, LT-08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810. PAV programa paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje www.bpimone.lt: https://www.dropbox.com/s/s3usr380r21rp14/PAV%20programa%202016.pdf?dl=0
  6. Pateikti pasiūlymus galima PAV dokumentų rengėjui – B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23-239 kab., LT-08105, Vilnius, tel./faks. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
  1. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

PAV programa

Aplinkos apsugos poskyris