Informacija apie Geležinkelio kontaktinio tinklo statybos ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo 12/14, Vilnius) planuoja geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybą ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimą (su papildomomis priemonėmis gyventojų apsaugai nuo triukšmo). Veikla numatoma Šalčininkų, Nemėžio, Rudaminos, Juodšilių, Naujosios Vilnios, Naujininkų, Panerių ir Lentvario seniūnijose.

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyrius priėmė atrankos išvadą (2015-03-23, Nr. (15.8)-A4-3031), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, su atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti siūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriuje (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 68042), www.gamta.lt, ir pas dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: 8 37 407548), www.infraplanas.lt.

Parengta pagal UAB „Infraplanas“ informaciją.

Aplinkos apsaugos skyrius