Informacija apie gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4a, Vilniaus mieste statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „YIT Kausta būstas“, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, tel. 8 52 388 836.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Gyvenamųjų namų komplekso statyba Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4A, Vilniuje.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-10-31) raštas Nr.(28.7)-A4-10926 – Gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. A, Vilniuje statybai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008. faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt,.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 68043, el.p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 5 264 4304, el. paštas lme@dge.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris