Informacija apie Infrastruktūros objektų statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 26 16, faksas (8 5) 211 22 22).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faksas (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statyba 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje.

PŪV vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000, www.gamta.lt).

Susipažinti su parengta PAV ataskaita galima nuo š.m. gegužės 16 d. iki viešo susirinkimo dienos, darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3, 512 kab., tel. +37069879439), UAB „Infraplanas“ patalpose (K. Donelaičio g. 55-2, +37069888312) ir UAB „Infraplanas“ interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gegužės 30 d. 17 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3 , 2 a. 215 salėje.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos raštu arba el. paštu galima teikti iki viešo susirinkimo PAV dokumentų rengėjui (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, el. p. info@infraplanas.lt), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Aplinkos apsaugos poskyris